Muallim Naci

Yazar : Doç. Dr. Abdullah Uçman
İsbn : 9753624018
Yayın Tarihi : Eylül, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 167
Ölçü : 12,5 x 21 cm
Yayınevi : Timaş Yayınları
Bahsi Geçen : Muallim Naci

Büyük, köklü ve medeni milletler kendi milli kimlikleri üzerinde büyür, gelişir ve devamlılık sağlarlar. Evrensel olmanın yolu, milli olmaktan geçer. Kendi kendiniz olamıyorsanız, başkaları da sizi kendiniz kabul etmeyecektir. Bir milletin milli kimliği, onun kültür temellerinde gizlidir. Milli kimliği ve kültürünü kaybeden milletlerin güçlü olmalarına imkan yoktur. Kitaplar, insanlar arasında her türlü fikir, bilgi ve duyguların yayılmasına vesile olan kültür hazineleridir. İlim ve sanatı, zeka ve kültürü dünden bugüne olduğu kadar evrensel boyutlara da taşıyan bu hazineler, bütün insanlığın paylaştığı bir medeniyet tecrübesinin kapısıdır. Öyle kitaplar vardır ki milletlerin öz kültürlerinin eseri olmak üzere onların bütün nesillerine hiç zedelenmeyecek bir kimlik bağışlar. Bunlar, uzun yıllar, hatta asırlar boyunca zevk ve istifade ile okunurken bir milletin maşeri ruhunu da şekillendiren eserlerdir. Türk medeniyetinin bu sınıfa girecek eserleri ve kültürünün temel taşları olan bütün o eski kitaplar, şimdi taş duvarların soğuk ve rutubetli ortamında, yan yana istiflenmiş olarak bir okuyucunun merhabasını beklemektedirler. Bizi biz yapan, her şeyiyle biz olan ve bizim olan bu eserler, maalesef kütüphanelerin sıkıcı dünyasından dışarı taşamamakta, onca olumsuzluğa rağmen geçmişten geleceğe uzanabilmek için direnip durmaktadırlar. Bir yanda alfabe değişikliği, diğer yanda dilin gayr-i tabii müdahaleler zinciri altında bırakılması, her geçen gün biraz daha tarihe gömülmeye mahkum olan bütün bu kültür temelleri kitapların bir an evvel genç nesillere tanıtılmasını ve yeniden okuyucu ile buluşturulmasını zaruri kılmaktadır. Nesiller arasında meydana gelmiş bulunan kopukluğun giderilmesi, kendisini tanımadan yabancı kültürlere kapılan nesillerin yozlaşmalardan kurtarılması ve hatta yerli kültürümüzün bütün insanlığın ve medeniyet dünyasının ortak malı olmak üzere milletlerarası ilim ve sanat ortamına sunulabilmesi için bu tür eserlerin artık kütüphane raflarından indirilmesi gerekmektedir. Bu, nesiller arasında bir manevi bağlantıdır ve devlet politikası haline gelmesi gereken bir kültür meselesidir...
******