Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri

Yazar : Paul Dumont, François Georgeon
İsbn : 975-333-037-5
Yayın Tarihi : Şubat, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 196
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt

Tanzimat'ın açtığı modernleşme ve reformlar çağının önemli bir yüzü de devletin kent alanına müdahalesiydi. Elinizdeki kitap Balkanlar'dan başlayıp Anadolu ve Irak üzerinden Mısır'a kadar uzanan coğrafyada yaşanan ve günümüze derin izleri kalan bir değişimi, çeşitli yönleriyle sergiliyor. Tarihçi, şehirci, mimar, sanat ve bilim tarihi uzmanı kimlikleriyle on bir yazarın katkıda bulunduğu bu kitapta, Osmanlı şehirciliğinin genel özelliklerinin yanı sıra İstanbul, İskenderiye ve Bağdat gibi büyük kentler ile Bursa, Ankara, Manastır ve Van gibi orta ya da küçük çaplı kentler ele alınıyor. Osmanlı kentlerinin gelişim çizgisine ışık tutmayı amaçlayan bir anlayış içinde şehircilik, mimarlık, idari yapı, yaşam koşulları, cemaat sorunları, eğitim, halk sağlığı ve koruyucu hekimlik gibi konular üzerinde duruluyor. Değişen kent dokusunun bu ilginç serüvenini okurken, yarım kalmış ve eşitsiz bir modernleşme sürecinin bugüne yansımalarını göreceksiniz. "Osmanlı kentleriyle kastettiğimiz, siyasi ve coğrafi bakımdan Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kentlerdir. Ama yüzyıllarca imparatorluk içinde yer alan ve onun damgasını taşıyan yerleri dışarıda tutmak istemedik. Dolayısıyla bu derleme de İskenderiye gibi bir kente de yer vermeyi yararlı bulduk; 19. yüzyılda İstanbul'la ilişkileri epey gevşemiş olsa da, Nil Deltası'nın merkezi olan bu kent, Roben Ilbert'in belirttiği gibi, "Osmanlı mirasının ağırlığını" taşıyor ve tarihiyle "Osmanlı Akdenizi'nin dirilişi" içinde yer alıyordu."
******Paul Dumont, François Georgeon

Oktay Aras Kitaplığındaki Paul Dumont, François Georgeon Kitapları (3)