Miras Hukuku Dersleri Cilt I (Mirasçılar-Ölüme Bağlı Tasarruflar)

Yazar : Prof. Dr. Bülent Köprülü
Yayın Tarihi : 1976
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 332
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Miras Hukuku Dersleri - I kitabımız, 1968 yılında yayınladığımız Medeni Hukuk 1-4, adlı kitabımızın 4. kısmını oluşturan Miras Hukukunun birinci ayrımında yer alan, Mirasçılar ve Ölüme Bağlı tasarruflara ilişkin bölümlerinin geniş ve ayrıntılı olarak baştan aşağı yeniden kaleme alınması suretiyle hazırlanmıştır. Kitabın hacmini fazla genişletmeye yönelmeden, olanak ölçüsünde teorik ve pratik bakımından öngörülen yararı sağlaması konusunda özen göstermeğe gayret ettim. Kitabın asıl amacı, öğrencilerimin ihtiyaçlarına cevap vermekle birlikte, uygulama alanında çalışanlara da yararlı olabileceği düşüncesini, bir temenni olarak taşımaktayım. Bu amacıma ulaşabilmiş isem, kendimi mutlu sayacağım. Kitabımda görülecek eksikliklerle elde olmayan nedenlerle gözden kaçmış olan baskı-dizgi hatalarının hoşgörü ile karşılanmasını rica ediyorum. Sözlerime son verirken kitabımın yayınlanmasına karar veren Fakültemizin sayın Dekanı ile Yönetim Kurulunun sayın üyelerine ile basımını gerçekleştiren Fakülteler Matbaası mensuplarına, prova düzeltmelerinin yapılmasında ve Sistematik Fihristin hazırlanmasında büyük yardımını gördüğüm eşim Dr. Müveddet Köprülü'ye ve Kavramlar Fihristinin düzenlenmesinde emeği geçen kürsümüzün asistanı İlhan Ulusan'a teşekkür etmeği zevkli bir ödev sayarım.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Bülent Köprülü Kitapları (2)