Minelbab İlelmihrab (Mütareke Devri Anıları)

Yazar : Refik Halid Karay
Yayın Tarihi : 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 312
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İnkılap
Bahsi Geçen : Refik Halit Karay

Memleketimizde hiç bir anı "Minel bab ilel mihrap" kadar ilgi çekmemiş, meclise kadar yansıyan gürültü koparmamıştır. İki kez yayını durdurulan eserin, ancak 1948'de, yazarın ikinci "Aydede" dergisinde tam yayını mümkün olabilmiştir. Tefrikası biter bitmez, derginin tirajında büyük düşme olması, aradan geçen 25 yıla rağmen, ilginin süregeldiğinin bir kanıtı idi. Bugün 1923'deki yazılışının üstünden. 7O yıla yakın bir süre geçmiştir. Önemli yoğunluktaki; yeniden basılması istekleri karşısında, hala mizahi bir anlatımla o devrin tanınmış kişilerini gözümüzde canlandırdığına ve mütareke yıllarına ışık tuttuğuna inanıyoruz. Eserin dili yazarın başka yazıları kadar duru olmadığı gibi, yer alan belgelerin dili de Osmanlı yazışma tekniği gereği ağır anlatımlı, klasik kalıplı ve bugün için çoğu anlaşılmaz sözcüklerle yüklüdür. 2. baskısında mevcut bazı yanlışların düzeltilmesine çalışılmış, yazarın; anlaşılabilir sözcüklerine dokunulmayıp, isim tamlamaları bugünkü şekline uyarlanmış, dilimizden düşmüş olanların ise karşılıkları yerleştirilmiştir. Resmi yazışmaların, bazı sözcüklerin anlamları [...] içinde gösterilmiş, bazı olaylar notlar ile açıklanmış, adı geçen kişiler arasında mümkün olanların ise kısa biyografileri kitap sonunda verilmiştir. Eser; bir giriş ile 3 bölümden oluşmaktadır. a- Mütarekeden Ferit Paşa'nın sadaretine kadar b- Ferit Paşa kabineleri ile Ali Rıza Paşa kabinesine kadar c- Ali Rıza Paşa kabinesinden son Osmanlı hükümetine kadar
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Refik Halit Karay Kitapları (54)