Mimarlık ve Kent Buluşmalarından Türkiye Mimarlık Politikasına Forum

İsbn : 9789944896016
Yayın Tarihi : Ağustos, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 98
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : TMMOB Mimarlar Odası

Yeryüzünün en köklü uygarlık birikimine sahip ülkelerinden biri olmamıza rağmen, yaşadığımız kentleşme ve yapılaşma süreci, bu birikimle örtüşmeyen bir nitelik göstermektedir. Bir yandan çağdaşlaşmamızı engelleyen, diğer yandan tüm kültürel değerlerimizi tehdit eden bu süreç, bağlantılı olarak mimarlık ile toplum arasındaki bağı da hızla koparmaktadır. Yaşam yerlerimizin, mimarlık kültürü ve hizmetinden yoksun biçimlenmesine neden olan bu kopuş, giderek yapı kültürünün yozlaşması sonucunu yaratmakta, yaşam kalitesinin yitirilmesine ve mekânsal yoksullaşmaya yol açmakta; ne yazık ki, artık yaşadığımız toplumsal kültürel erozyonun sonucu olarak, geri dönülmez biçimde yaşamımızı biçimlendirmektedir. Bu kısır döngüyü aşmak için, toplumsal-kültürel yaşamımızda mimarlığı ve mimarlık hizmetini etkin kılmamız gerekiyor. Biliyoruz ki mimarlığın, sanatsal, kültürel, insancıl ve işlevsel özellikleri ile toplumu ve kentleri yeniden buluşturmak, kimlikli, uygar ve esenlikli bir gelecek için, en güçlü güvencelerden biridir. Bu nedenle, mimarlığı kültürün olduğu kadar toplumsal ve ekonomik kalkınmanın da öğelerinden biri olarak gören kimi ülkelerin, mimarlık politikalarını saptayarak uygulamaya koydukları, kimilerinin de bu anlayışı yasalarla destekledikleri anlaşılmaktadır. Mimarlığa verilen önemi ifade eden bu yaklaşımlar ve uyguladıkları resmi politika belgeleri Odamızca derlenmekte, yayınlanmakta ve Avrupa Mimarlık Politikaları Forumu gibi organizasyonlara katılınarak bu süreç izlenmektedir. TMMOB Mimarlar Odası, kuruluşundan itibaren kamu ve toplum yararına sorumluluğunu yerine getirmekte ve yön göstermeye çalışmaktadır…
******