Mimarlar Odası İstanbul İmar Talimatnamesi Teklifi

Yayın Tarihi : Haziran, 1964
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 111
Ölçü : 13 x 18,5 cm
Yayınevi : Mimarlar Odası İstanbul Şubesi

İmar Talimatnameleri imar planlarının talimatı mahiyetinde olup onların tahakkukunun sağlanması gayesi ile hazırlanırlar. Halen İstanbul'un şehir, bölge ve memleket verilerine uygun bir planı yoktur. Bu bakımdan mevcut aksaklıkların esasının ve tümünün imar talimatnamesinin tadili ile giderilmesi mümkün değildir. Mimarlar Odası İstanbul'un yeterli planlara ve planlı tatbikata kavuşması için kuruluşundan beri gerekli katkılar yapmakta ve yapıcı tekliflerde bulunmaktadır. İmar düzeni ile ilgili çalışmaları, planları ve talimatnameleri yapmakla görevli olan İstanbul Belediyesi, bu kanuni vazifelerini yapmamakta, ilim ve ihtisas müesseselerince yapılan ikaz ve teklifleri de değerlendirmemektedir. Nitekim 16 ilim ve ihtisas müessesesinden meydana gelen İstanbul Şurasının kararları da Belediyece yerine getirilmemiştir. İdarecilerin kişisel tutumları sonunda, bugün İstanbul şehri perişan ve vatandaşlar bizar durumdadır. Talimatnamelerin, hazırlanması görev ve sorumluluğu kanunen Belediyeye ait olmasına, İstanbul Be1ediyesince vatandaşlardan senede 10.000.000 civarında inşaatlarla ilgili olarak para tahsil edilmesine, Belediye ilgililerince, imar işlerindeki aksaklıklara çok kere İstanbul imar talimatnamesindeki hatalar sebep olarak gösterilmesine rağmen…
******