Mimarbaşı Kocasinan ve Eserleri Cilt 1

Yazar : Sadi Bayram, A. Kuran, S. Eyice, D. Kuban, H. Karamağralı
İsbn : 9751901006
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 630
Ölçü : 21 x 28 cm
Yayınevi : Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıfbank

Üç cihan padişahına, Kanuni Sultan Süleyman, Il. Selim ve III Murad'a başarılı hizmet veren, ünlü dahi Koca Sinan, hayatında 360'ı aşan abidevi eser vermiş olup, köşk ve saraylar çıktığında 335 Vakıf eser inşa etmiş ve cihan mimarlık tarihinde "hoş bir seda" bırakarak ebedi aleme göç etmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü dünyaca ünlü dahi Mimar Sinan'ın 400. anma yılı münasebetiyle 1984 yılında üniversitelerimizin Sanat Tarihi Bölümündeki değerli ilim adamlarına bir anma kitabı için davette bulunmuş ve Prof. Dr. Aptullah KURAN, Prof. Dr. Doğan KUBAN, Prof. Dr. Semavi EYİCE, Prof. Dr. OLUŞ ARIK ve Prof. Dr. Haluk KARAMAĞARALI'dan meydana gelen bir komisyon kurmuş ve komisyon üyelerinin her biri, kendi ekiplerini kurarak SİNAN'la ilgili makaleler sipariş etmiş ve hazırlanan makaleler bazı eksikliklerle bakanlığa iki senede intikal etmiştir. Bir müddet sonra bakanlık eseri hacimli bularak basmaktan sarfınazar etmiştir. Tarafımdan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile yapmış olduğumuz temas neticesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı taslak eseri Vakıflar Genel Müdürlüğü 'ne devretmiştir. Üniversite öğretim üyelerinden meydana gelen yazarlarımız ile İstanbul'da Mart 1988 ve Haziran 1988 tarihlerinde yapılan toplantılar neticesinde eserin, 1989 yılı başlarında basılmasında mutabakat temin edilerek gerekli çalışmalara başlanılmış ve elinize aldığınız iki ciltlik eser meydana çıkmıştır. Eserin I. cildi, metin ve çizimler olup, Il. cildi Sinan Albümüdür. Kendi araştırma gruplarının koordinatörleri olan Prof. Dr. Aptullah KURAN, Prof. Dr. Semavi EYİCE, Prof. Dr. Doğan KUBAN ve Prof. Dr. Haluk KARAMAĞARALI'nın başarılı ve candan katkılarını şükranla anarız. Herhalde bu dört öğretim üyesi, fakültelerin başında oldukları bölümlerde görev alan öğretim üyelerine ısrarlı istekleri, devamlı takipleri olmasaydı bu eserin yayınlanması her halde imkansız olurdu. Yazarlarımızın sonsuz gayretleri ise, her türlü takdirin üzerindedir... (Devamı 2. Ciltte)
******Sadi Bayram, A. Kuran, S. Eyice, D. Kuban, H. Karamağralı