Mimar Sinan Hayatı, Eseri

Yazar : Rıfkı Melül Meriç
Yayın Tarihi : 1965
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 129
Ölçü : 21 x 29 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Dahi Türk Mimarı Koca Sinan hakkında, en son incelemelerin ışığı altında, büyük bir eser çıkarılması düşüncesi 1935 yılında doğdu. Türk Tarih Kurumu, "Türk Tarihinin Anahatları" eserini yeniden yazmaya karar vermiş ve buna "Türklerin medeniyete hizmetleri" adı altında yeni bir bölümün eklenmesini uygun bulmuştu. Kurum üyeleri dışından da geniş bir uzman kadrosu bu çalışmalara katılmıştı. Üçer aylık evrelerde yazılan monografiler Kurumun Ankara ve İstanbul'daki toplantılarında okunuyor, eleştiriliyor ve bir sonuca bağlanıyordu. Bu toplantıların bir kısmına Kurumun Koruyucu Başkam Ata tür k Başkanlık etmekte, uyarıcı direktifleriyle çalışmalara yön ve hız vermekte idi. 1935 yılı Temmuzunda İstanbul'da, Dolmabahçe sarayında, Türk Tarih Kurumuna ayrılmış olan dairede bu monografilerin okunmasına ve tartışılmasına tekrar başlanmıştı. "Türklerin medeniyete hizmetleri" bölümünün "Osmanlı Mimarisi" kısmını yazmış olan Güzel Sanatlar Akademisi öğretmenlerinden Yüksek Mimar Sedat Hakkı Eldem'in monografisinde Bayezid Camii Mimarı Hayreddin'le Koca Mimar Sinan'ın mukayesesi yapılmakta ve Mimar Hayreddin'e bazı noktalarda öncülük tanımakta idi. Bu monografi uzun tartışmalara yol açmıştı. Bu tartışmalar sırasında Türk Tarih Kurumu'nun Asbaşkanı Bayan Afet (Prof. Dr. Afet İnan), 29 Temmuz 1935 tarihli toplantıda, Sinan hakkında müstakil ve büyük bir eser çıkarılmasını ve bu eserde Sinan'ın biyografisi ve eserlerinin dünya sanatı içindeki değeri yanında planların, rölövelerin ve fotoğrafların yer almasını, ayrıca Tezkiret-ül Bünyan'ın Türk harfleriyle esere eklenmesini önerdi. Bu öneri büyük bir heyecanla kabul edildi. Konu Atatürk'e de duyurulmuştu. Atatürk bu düşünceyi yerinde buldu…
******Rıfkı Melül Meriç

Oktay Aras Kitaplığındaki Rıfkı Melül Meriç Kitapları (1)