Mimar Koca Sinan

Yazar : Prof. Dr. Afet İnan
Yayın Tarihi : 1956
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 64
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : Türkiye Emlak Kredi Bankası

Süleymaniye'nin "400" üncü Açılış Yıldönümünde, Mimar Koca Sinan2ın Heykeli Münasebetiyle. Mimar Koca Sinan, XVI. yüzyıl Türk dünyasının, sanatkâr mimar - mühendisidir. O, Türk yurduna, idealinde tasarladığı, en büyük, mimari eserleri bina ederek hediye etmiştir. Onun şahsında, bütün bir asrın mimarlığını ve yapıcılığını görmek mümkündür. Sinan, şüphe yok ki, devrinin yaratıcı bir sanatkâr dehası idi. Fakat onu, asırların derinliklerine giden Türk ve dünya mimari eserlerinin varisi ve kendi asrının Türk kudret ve yapıcılığının da bir sembolü olarak görmek lazımdır. O, XVI. asır Türk - Osmanlı varlığının içinde, kafasında hayalen çizdiği eserleri, madde ve şekil haline getirme talihine erişmiştir. Türk ülkelerinde, Türk üslubunu yaşatan, sağlam ve sanat değeri olan eserler vermiştir. Sinan ve kendisiyle beraber çalışan bütün sanatkâr ve işçileri, kendilerini nesiller boyunca yadettirecek abideler bırakmışlardır. O, bir Türk dehası olarak Türk'e şeref, cihana ise medeni eser veren bir sanatkâr olarak tarihte yer almıştır. Medeniyet eseri vücuda getiren her fert ve millet, bütün nesiller tarafından tebcil edilmeğe layık olur. Bu yıl, 1956, Mimar Koca Sinan'ın en büyük eserlerinden biri olan Süleymaniye'nin açılışının (400) üncü yıldönümüdür. Türkiye Emlak Kredi-Bankası, Atatürk'ün 1935 deki isteğine uyarak, Koca Sinan'ın heykelini, bütün o asrın yapıcılarının hatırasını anmak için, bir abidesini yaptırmış bulunuyor. Heykeli, Türk medeniyetinin bir sembolü olarak selamlamakla mutluluk duyarken, bu vesile ile hazırladığım bu kitabımı küçük bir buket gibi, hatırasına sunuyorum. Prof. Dr. Afet İnan
******