Milli Saraylar Sempozyumu Bildiriler Yıldız Saray/Şale 15-17 Kasım 1984

Yayın Tarihi : 1985
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 480
Ölçü : 19 x 27,5 cm
Yayınevi : TBMM Başkanlığı

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Konuklar. T.B.M.M. Başkanlığı'nca düzenlenen "Milli Saraylar Sempozyumu"nun yoğun ve oldukça uzun süren hazırlık çalışmalarının ardından, bugün, bu açılış töreninde sizlerle birlikte bulunmaktan kıvanç ve mutluluk duyuyorum. Varlığınızla ve katkılarınızla onurlandırdığınız bu sempozyum, T.B.M.M.'nin tarihi ve yasal bir görevi yerine getirme yolundaki çabalarının ilk ürünüdür. Bildiğiniz gibi Osmanlı saray yapılarının büyük bir bölümü Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 1924 yılında çıkarılan 431 sayılı yasa ile milli egemenliğin tek sahibi ve kullanıcısı olan Türk milletine ve onun temsilcisi T.B.M.M.'ne devredilmiştir. O tarihten bugüne dek bu yapıların restorasyonu, bakımı, onarımı ve kullanımı T.B.M.M.'nce sürdürülegelmektedir. Ancak paha biçilmez bir kültür mirasını oluşturan bu yapıların yeterince değerlendirildiği ve arzu edilen ölçülerde kamu yararına açılabildiği söylenemez. Oysa Büyük Önder Atatürk birçok konuda olduğu gibi bu konuda da izlenmesi gereken yolu göstermiştir. Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'nde bir Resim-Heykel Müzesi açtırarak, Dolmabahçe Sarayı'nda alfabe çalışmalarını, Dil ve Tarih Kurultayları yaptırarak, kapanan Saltanat çağı ile birlikte Saraylar'ın yönetim yapıları olarak işlevlerinin bittiğini ve artık kültür yapıları olarak işlevlerini sürdürmeleri gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bugün 64 yıllık bir deneyimin ardından T.B.M.M. Başkanlığı; bu büyük hazinenin, bu büyük kültür mirasının, Büyük Önder'in işaret ettiği yolda yeniden değerlendirilmesi, saraylarımızın daha iyi korunması, bakım ve onarımlarının bilimsel esaslara göre yürütülmesi, bu yapıların daha iyi tanınması, Türk ve Dünya kamuoyuna daha geniş boyutlarda tanıtılması amaçlarıyla bu sempozyumun düzenlenmesini kararlaştırmıştır... Necmettin Karaduman T.B.M.M. Başkanı
******