Midhat Sadullah Sander

Dilci, eğitimci ve yazar Midhat Sadullah 1892 yılında İstanbul'da doğdu. Eski Harbiye Nezareti başkatiplerinden Mustafa Sadullah Bey'in oğludur. İlk öğrenimini Şemsülmekatip'te, orta öğrenimini de Kabataş İdadisi'nde yaptı. Sonra Darülfünun Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi öğrendi. Galatasaray, İstanbul Erkek, Haydarpaşa ve Pangaltı Özel Ermeni Liselerinde edebiyat ve Türkçe öğretmenliği yaptı. İlk yazıları Mizan ve Devr-i Cedid edebi dergilerinde "Ahmed Midhat' olarak çıktı. Fakat o sırada diğer yazar Ahmed Midhat Efendi ile isim benzerliği ile karıştırıldığından daha sonra "Midhat Sadullah' imzasını kullanmaya başladı. Arkadaş adıyla bir dergi çıkardı. En büyük hizmeti okul kitaplarında meydana getirdiği yenilik oldu. Türkiye'de Avrupa tarzında okul kitabı yazan ilk yazarlardan oldu. Sade akıcı bir dille ilk ve orta okullar için yüze yakın Okuma, Tarih, Yurtbilgisi ve Gramer kitabı yazdı. Midhat Sadullah 16 Ekim 1961'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv (1924), Sinemalı Alfabe ve Kıraat (1928), Resimli Millet Alfabesi (1929), Yeni Türkçe Gramer dersleri (1928-1931), İmlamızı Öğrenelim (1931), Türkçe Doğru Yazı Yazma Usulü (1937), Yeni Yurtbilgisi (3 Cilt 1937-1946), Ziya Paşa'nın Terkip ve Terci-i Bendi'nin Şerhi (1939), Seçkin Edebiyatçılarımızın Hayat ve Eserleri (1943), Lise Son Sınıf Edebiyat Dersleri (1945), Bütün Okullar İçin Yeni İmla Kılavuzu (1952), Türkçe Gramer Dersleri (5 Cilt 1957-1966), Dilbilgisi (1959), Cumhuriyet Kıratı (8 Cilt ), Türkçe Kitaplarında Yazıları Bulunan Şair ve Yazarların Hayatı (1960)