Midhat Paşa'nın Hatıraları: 1 Hayatım İbret Olsun [Tabsıra-i İbret]

Yazar : Osman Selim Kocahanoğlu
İsbn : 9754100322
Yayın Tarihi : Ekim, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 431
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Temel Yayınları

Midhat Paşa Tanzimat dönemi Osmanlı sadrazamıdır. "Tabsıra-i İbret" ve ''Mirat-ı Hayret" adlarını verdiği iki ciltlik hatıralarında ibret alınacak hayat hikâyesini anlatırken, aynı zamanda bir cihan devleti olan Osmanlı İmparatorluğunun iktisadi, içtimai, askeri, idari ve siyasi yapısını da gözler önüne sererek ülkemizin iki yüzyıl önceki tarihinin bir panoramasını çizmektedir, Midhat Paşa hatıralarını sürgünde bulunduğu Taif Zindanının izbe bir odasında kaleme almış ve çok gizli vasıtalarla ve özellikle Hicaz mektupçusu Ali Vasfi Efendi sayesinde ailesine ulaştırılmıştır. Aradan fazla bir zaman geçmeden de boğularak öldürülmüştür. Dolayısıyla bu hatıraları ilginç kılan başka bir husus da, Midhat Paşa'nın bu trajik sonu olmaktadır. Zira tarihte hayatı büyük başarılarla bezenmiş simalara çok rastlamak mümkün olmakla beraber, ölümü tarih sayfalarında musibet ve felaket teşkil eden insanlara az tesadüf edilir. İşte Midhat Paşa bunlardan birisidir. Midhat Paşa, hatıralarında bir Osmanlı sadrazamının hayatına yön ve şekil veren toplumsal olayları ve insan ilişkilerini anlatırken, aynı zamanda hem kendisiyle hesaplaşır ve hem de kendi tarihinin muhasebesini yapar. Sultan Abdülmecid, Abdülaziz ve Abdülhamid dönemlerinde anlatılan olaylar ve başından geçen hayat hikâyesine tarihin penceresinden bakıldığı zaman, insanların başarıları ve hataları gözler önüne serilmekte ve burada, izan sahibi okuyucu ibret alınacak bir tarih dersi görmektedir. Kitaba tarafımızdan "Hayatım İbret Olsun" isminin verilmesi de zaten bundan dolayıdır. Kısaca bu hatıralar, dikkatli ve objektif değerlendirmeler yapabilmek amacıyla, içine girilme zahmeti gösterilmediğinden her tarafı örümcek bağlamış bir tarih galerisine ve laboratuarına benzemektedir. Tanzimat sonrası Osmanlı tarihi öyle bir galeridir ki, kendi tarihini en az "Avrupalı Şarkiyatçılar" kadar merak eden, bilimsel araştırmalara konu edinen, ilim süzgecinden geçiren, eleştiren, doğruyu ve yanlışı gösteren bilim adamlarının ziyaretlerini beklemektedir...
******Osman Selim Kocahanoğlu

Oktay Aras Kitaplığındaki Osman Selim Kocahanoğlu Kitapları (1)