Meydan Sohbetleri

Yazar : Cihad Baban
Yayın Tarihi : 1983
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 320
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Özdem Kardeşler Matbaası

1983 Ocak ayı başında kapanan, Aylık Meydan dergisini hiç görmemişseniz bile, her halde ismini duymuşunuzdur, 1960 yıllarının başından itibaren haftalık olarak 11 yıl çıktıktan sonra son sekiz sene içinde aylığa dönüşen bu dergi, bir hayli iddialı idi. Derginin sahibi Safa Kılıçlıoğlu pahalıya mal olsa bile Türkiye'de fikir mecmuacılığının yaşayabileceğini göstermek maksadı ile yüksek seviyede inceleme yazıları ile hizmet eden bu dergiyi sekiz sene ısrarla yayımladı. Neticede aydın okuyucuların sayılarının dergiyi yaşatabilecek kadar az olduğunu kabul ettiği halde teşebbüsünde senelerce ısrar etti. Belki, belki bir gün diyerek, aydınlara mahsus bir organı ısrarla yayımladı. Fakat aydınlardan gereken ilgi ve cevabı alamayınca üzüntüsünü belirterek sekiz yıllık bir sabırdan sora bu dergiyi kapattı. Bu kitap benim her ay bu dergide yazdığım yazılarımı bir araya toplamaktadır. Böylece son sekiz yıl içinde yani 1975 den bu güne çeşitli konularda neler düşündüğümü, neler yazdığımı ortaya koyarak kendi kendimi okuyucunun eleştirisine sunmak istedim. Bazı konulardaki teşhislerimin doğruluğunu, bazılarındaki isabetsizliği ortaya koyarak, kendimi karşılarında elli yıldır imtihan verdiğim okuyucularımın hakemliğine arz ettim. Kendi düşüncelerimi evvela kendimin, sonra da okuyucularımın inceleme ve eleştirilerine sunuyorum. Gazetelere yazdığım on binleri bulan günlük yazılarım 24 saatlik yaşamın içinde tozlu koleksiyonlara mal olmuşlar, onların içinde kaybolmuşlardır. Bu kitapta topladığım yazılar ise aylık derginin içinde sekiz senelik bir zaman içinde yazdığım yazılardır. Bir nevi manevi hesap ve günah çıkarma... Böylece beni fikir ve yazılarımla tanıyarak yazarlık ve politikacılık hayatımı yargılamak isteyenlere bu imkânı vermenin mutluluğunu duyuyorum. Bu yazılarım okunursa bir yazara verilebilecek mutluluğun en büyüğü olacaktır.
******