Mevlananın Rubaileri

Yazar : Asaf Halet Çelebi
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 273
Ölçü : 12 x 17 cm
Yayınevi : Kanaat Kitabevi

Rubai kelimesi hemen yarım asırdan beri bütün garp lisanlarına geçmiş bulunuyor. Sathi görüşü olan bir garplı için rubai denilince derhal Hayyam hatıra gelir. Hakikaten Hayyam rubailerinin tercüme edilmediği, hem de müteaddit kimseler tarafından tercüme edilmediği bir garp lisanı yok gibidir. Bunlardan yalnız Fransızca yazılmış olan altısını görüp okudum. İngilizlerde ise pek çok tercümelerden maada Hayyama izafeten club'ler bile açacak derecede bir hayyamcılık mevcuttur. Büyük İngiliz şairi E. FITZGERALD şarkın bu dahi şairinden mülhem olarak kendiliğinden İngilizce layemut şiirler yazmış ve neşretmişti. Aslen İranlı olan HÜSEYİN AZAD Fransızca yazdığı La Rose Raie du Savoir ismindeki eserinin mukaddimesinde bu hayyamcılığı tenkit ediyor ve İran kültürünün yalnız Hayyam'dan ibaret olmadığını savunuyor…
******