Mevlana ve Tasavvuf

Yazar : Nurettin Topçu
Yayın Tarihi : Şubat, 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 58
Ölçü : 14 x 19,5 cm
Yayınevi : Hareket Yayınları

Yüzyılların katmerlendirdiği bir skolastik düşünüşten sonra Batı taklitçiliğinin açtığı hüsran çukuruna yuvarlandığımız bir devirde kültürümüzün çıkış noktası Mevlana olmalıdır. Onda Müslüman Türk dünyasının bütün ruhu gizlidir. Felsefemizle güzel sanatlarımızı bu kaynaktan çıkarabiliriz. Onlarla birlikte ilimlerle ahlakın kaynağı din olduğuna göre, Mevlana'da İslam dininin gerçek ve içten anlayışını buluyoruz. O bize dinin statik olan kalıp tarafını değil, dinamik olan özünü tanıtıyor. Onda ruhun gayesi olan hürriyet, kalıpları kırıp Allah'a götüren en doğru yolu kendi içinde bulmaktır. Kayıtlardan kurtulan tam manasıyla hür adam, onun aradığı ideal insandır. Bu yol, İslamın gerçek yoludur. Müslüman cemaatin son asırlarda bu yoldan saptıran, dini gövde hareketleri, bir nevi jimnastik haline koyan ve sihirbazlık sistemine yaklaştıran din adamlarının telkinleridir. Allah'ın kullarını kendi kibirlerinin içten itmesiyle ve çeşitli terimlerle suçlayarak insanları birbirine düşüren de yine onlardır. Bugün de aynı şartların ağırlığı altında bunalmış olduğumuz halde, aynı zamanda maddeyi kutsallaştıran ve hayatın gayesi yapan iki kuvvetin tehdidi karşısındayız. Büyük sermayenin, hayatımızın her alanında hâkimiyetini sürdüren çılgınlığı gibi, onu susturmak, onu ezmek isteyen tarihi maddeciliğin pençesi de sırtımızdadır. Her ikisi de insan ruhunun ve insanlığın celladı olmaktadır. Her taraftan insanlığımızı kuşatan bu karanlıktan bir aydınlığa çıkmak ihtiyacındayız. Bu aydınlığı, belki de insanlık tarihinde benzeri görülmemiş şekilde, Mevlana'da bulacağız. Büyük Türk mutasavvıfı, kendi adına yapılan parlak merasimlere rağmen henüz hakkiyle anlaşılmamıştır. Bu yazılar, milli kültürümüzün yirminci asrın sonunda beklenen kıvılcımlanmasında, Mevlana'nın önderliğine muhtaç olduğumuzu sadece belirtmek için yazıldı. Biz, din yayımında ve öğretiminde, ahlak dersinde, çocuk terbiyesinde Mevlana kültürünün en sağlam temel olacağına inanıyoruz…
******