Metin Birsen Eriş

Siyasetbilimci Metin Birsen Eriş 7 Aralık 1936'da Gaziantep'te doğdu. Dayı Ahmet Ağa İlkokulu'nda başladığı ilköğrenimine İstanbul Birinci İlkokul'da (1947), Galatasaray Lisesi'nde başladığı ortaokul öğrenimine İstanbul Erkek Lisesi'nde devam etti (1951). Sonra St. Georg Avusturya Lisesi'ni (1956) ve İstanbul Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi (1960). "ABD ve SSCB'nin Genç Ülkeler Siyaseti" adlı teziyle İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi dalında doktorasını verdi (1971). 1973 yılından itibaren serbest meslek çalışmaları yanında İstanbul'daki çeşitli liselerde öğretmenlik, Sanayi Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. 1969 yılından itibaren özel bir kuruluşta görev aldı. İlk yazıları 1955 yılında Çağrı / Ruf adlı okul gazetesinde çıktı. 1963'ten itibaren yazıları Babıali'de Sabah, Milli Işık, Türk Edebiyatı ve Boğaziçi dergileri, haftalık Gözlem ve Zaman (1992) gazetesinde yayımlandı Çeşitli makaleleri ve kitaplarında zaman zaman Celal Bozkurt E. adını kullandı. Kemalizm, Marksizm ve Ecevit adlı kitabıyla TMKV'nin 1978 yılı fikir dalı teşvik armağanını aldı.

Bibliyografya

Siyaset Tarihimizde CHP (1968), Asgari Ücretler ve Türkiye|deki Durum (1969), İşveren İşçi Karşısındaki Ödevleri (1970), İşletmelerde Prodüktivite Unsuru Olarak Ücret (broşür, 1971), Amerikan-Rus Emperyalizmi (1974), Kemalizm, Marksizm ve Ecevit (1976), Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Halka Açılma (1983), Gönül ve Dostluk Üzerine (1995), Ülkemde Demokrasiyi Arıyorum (1999)