Meşrutiyet İstanbul'unda Kadın ve Sosyal Değişim

Yazar : Sadık Albayrak
İsbn : 975-6480-03-3
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 566
Ölçü : 14 x 23 cm
Yayınevi : Yeditepe

"Kadın" konusu İslam dünyasının yüzyıllık bir sorunudur. Bu sorun, 1400 yıl önce İslam'ın gelişi ile çözüme kavuşmuş fakat ne zaman "geri kalmışlık" gündeme gelmişse, o zaman, toplum içinde kadının yeri ve etkisi tartışma alanı bulmuştur. Bütün diğer sosyal kurumlar gibi "aile hayatı" da geri kalmışlığın öğesi sayılmış, bu alanda kadın da toplum içindeki fonksiyonu ile yeni bir değerlendirmenin ana unsuru olmaya yüz tutmuştur. Kadının giyim- kuşamı, eğitim ve öğretimi ile toplum içindeki kadın-erkek ilişkileri yönünden ortaya çıkan durum, tartışmalı bir alanda, değişmeci bir yönde sürüp giderken, Batılı dünya görüşünün izlediği doğrultuda bir değişmenin gelişme alanı bulduğu görülür. Bunun etki alanını genişleten de "yenici" fikirlere kapılan "yerli münevverler" olmuştur. Böylece Batıcılarla Müslümanlar arasında, halkı Müslüman ülkelerde fikri yönde tartışmalar su yüzüne çıkmış oldu. Batıcılar her yönüyle kadının değişime tabi tutulmasını savunurken, arada ırkçılar da İslam'la Batı arasında "reformist" bir kadın anlayışının öncüsü olmuşlardı. Konunun Müslümanlar için olduğu gibi ele alınması, Kitap ve Sünnete dayalı, Asr-ı Saadet aile düzeninin korunması bağlamında, korunmasının da Müslüman "bilim" adamlarının savunma ve direnmesi baş göstermişti. .
******Sadık Albayrak