Mesleki Hatıralarım 1907-1957

Yazar : İbrahim Etem Postacıoğlu
Yayın Tarihi : 1958
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 59
Ölçü : 14,5 x 20,5 cm
Yayınevi : Meşher Matbaası

Meslek hayatımın ellinci yılını idrak ediyorum. Meslekte kırk sene faaliyette bulunduktan sonra Baro levhasında kaydımı muhafaza etmekle beraber on seneden beri müessesemi oğlum Şükrü'ye devrederek, fiili çalışmama son verdim, Yarım asırlık bu devrede gördüğüm, geçirdiğim, dahili, harici, siyasi, içtimai ve tarihi hadiseleri hatırımdan geçirince bunların yarım asra değil, asırlara sığmayacak kadar mühim olduklarını görüyorum. Mesleğe ilk girdiğim 1907 senesiyle 1957 senesi arasındaki inkılapları gözümün önüne getiriyorum. Hukuk mektebinde ve mesleğe girdiğim zamanlarda hatır ve hayalime getirmediğim ne büyük inkılaplara şahit olduğumu düşündükçe hayretler içinde kalıyorum. 1907'de Hüviyet Cüzdanımı eski tabir ile Nüfus Cüzdanımı cebime koyunca Rumeli'nin her tarafına, Adriyatik sahillerine kadar yani Arnavutluğa, Selaniğe, Manastıra, Kosova'ya, Ege adalarına Midilli, Sakız, Sisam, Rodos ve daha birçok adaya; diğer taraftan da Suriye, Irak, Hicaz, hattına, Yemen'e kadar serbest gidebilirdim. Bugün ise Edirne'den, İskenderun'dan ilerisine elinizde pasaport olmaksızın gitmek imkânı yoktur. Bu gün elde pasaport da olsa döviz yani ecnebi paran olmadıkça yine gitmek mümkün değildir. Döviz almak ise serbest değil; birçok kayıt ve şartlara tabidir, Şu halde bugün her Türk milli hudutlar içinde yaşamak mecburiyetindedir. İnkılaplar yapılmadan evvel karlar tam manasıyla serbest idi. Milli Koruma Kanunu yokken ihtikâr ve karaborsa var idi. Narh yalnız belediyeler tarafından et ile ekmeğe konulurdu. Esnaf da buna riayet eder, mahkeme kapılarına düşmezdi. Bu gün ise, Ceza mahkemeleri muhtekirlerle, karaborsacılarla doludur. Gayrimenkul üzerinde hak tasarrufu serbest idi…
******