Meşhur Filozoflar

Yazar : Cemil Sena
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 118
Ölçü : 13,5 x 19 cm
Yayınevi : Nebioğlu Yaynevi

Felsefi düşünce, akıl ve hikmet, hakikat aşkı, hayatın manasını arayış, ilmin ötesindeki karanlıkları aydınlatma ihtirası insana verilmiş olan nimetlerin en büyüğüdür; bugünkü ilmimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi ve insanlığımızı yaratan da bu kudrettir. Felsefe bütün ilimlerin anası, insan şuurunun mimarı ve bilgi dünyasını aydınlatan ışığın ilk alevidir. İlmimizin ve hayatımızın karanlık yollarını felsefe ile aydınlatmağa çalışan, bize akıl ve hikmetin olgun meyvalarını sunan, şuurumuza tekâmülü, düşüncemize derinliği, zekâmıza parlaklığı veren insanlar kimlerdir; bunlar ne zaman ve nasıl yaşamışlardır, bunların düşünceleri ve felsefi sistemleri nelerdir? İşte bu kitap bize düşünce tarihinin büyük kahramanlarının hayatlarını ve fikirlerini kısaca anlatmaktadır. Bu kitapla biz akıl ve hikmeti sevecek, ruhumuzda ebediliğe ve hakikate karşı olan aşkın kıvılcımlarını tekrar tutuşturacağız. Felsefenin büyük kahramanlarıyla karşı karşıya geleceğiz. Düşüncelerimizin kökleri onların gıdalarıyla beslenerek bol meyveler verecektir. Bu filozoflarla biz hayatımızın gayesini, ça1ışmalarımızın hedefini, insanlığımızın değerini ve dünyanın gerçek kıymetini tespit etmek için daha büyük bir aydınlığa gıkmış olacağız. Bu kitap meşhur filozofları tanımağa veya bunları bize hatırlatmağa, felsefeyi sevdirmeğe, felsefeye merak edenlerin yetişmesine ve bunların daha derin ve büyük mevzuları anlayabilmelerine yarayacak bir anahtardır. Herkesin anlayabilmesi için sade ve basit bir dille yazılmağa çalışılmıştır. Bu eserde yalnız en meşhur filozoflar bulunmaktadır. Diğer filozofların çoğu felsefe sistemlerini, hemen hemen bu kitapta adı geçen filozofların düşüncelerinden ilham almışlardır. Bu eser bir felsefe veya doktrinler tarihi değildir. Bu kitapta sadece meşhur filozofların kısaca biyografileri ve kısaca düşünceleri bulunmaktadır. Buradaki mevzuları bir az daha derinleştirmek isteyenler için kitabın sonuna bazı yazın ve kitapların isimleri ilave edilmiştir.
******