Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (Vezir Camii) İstanbul Sirkeci

Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 16
Ölçü : 16 x 22 cm

Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra, İslamiyete en büyük hizmeti ifa etmişlerdir. İslam Tarihi bunun en canlı örnekleri ile doludur. Ecdadımızın inşa ettiği hanlar, hamamlar, mektepler, medreseler, cami ve mescidler bugün bile bütün haşmeti ile dimdik ayaktadır. Bize kadar intikal eden bu tarihi ve kültürel mirasımızın koruyucusu da aziz milletimiz olmuştur. Bu eserleri gelecek nesillere de aktarmak bize düşen tarihi bir borçtur. Yalnız zamanla ihmal edilen, asırların tahribatına dayanamayan birçok maddi ve manevi değerlerimiz de yok olup gitmiştir. Arta kalanlara sahip çıkmak ise her Türk ve Müslüman için şerefli bir vazifedir. Çünkü geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi kuramayan nesiller tarih sahnesinden silinmeye mahkûmdur. Bugün İstanbul varsa, sadece Türk İslam kültürünün damgasını taşımasından ileri gelse gerektir. Bunun en canlı abideleri de cami ve mescidlerdir. Kutsal emanetlerin bulunduğu bu "övülmüş belde"nin camilerini ihya etmek de bize düşmektedir. Bu arzudan dolayıdır ki, yılların ihmali, zamanın tahribatı ile yeri bir harabe haline getirilen ve 17. yy. Osmanlı vezirlerinden Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Sirkeci'deki "Vezir Camii"ni yeni baştan ve asli mimarimize sadık kalarak inşa etmek üzerimize düşen bir borçtur. Ve Derneğimiz görevi bu bilinçle üstlenmiş olup, Camiin yeniden inşasına 30 Mart 1985 Pazar günü başlayıp en kısa zamanda bitirmek arzu ve gayreti içinde olacaktır. Merzifon Vezir Camii Yaptırma ve Koruma Derneği
******