Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi

Yazar : M. Fatih Andı, Yılmaz Taşçıoğlu, Hüseyin Yorulmaz
İsbn : 9758215620
Yayın Tarihi : Mart, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 543
Ölçü : 19,5 x 27,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Bel. Kültür İşleri
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Edebi mektuplar, o mektupları kaleme alan edebiyatçıların düşüncelerinden ve hayatlarından birtakım çizgiler yansıttığı ve içinde yaşadıkları dönemle ilgili özellikler sakladığı için kültür ve edebiyat tarihimiz açısından vazgeçilemez kaynaklar arasında sayılır. Edebiyatımızın özellikle son yüzyılında önemli bir yer tutan mektuplaşma geleneği Türk edebiyatına Namık Kemal'in Mektupları, Abdülhak Hamid'in Mektupları, Edebiyat-ı Cedide'ye Dair Ali Ekrem'den Rıza Tevfik'e Bir Mektup, Ali Ekrem Bolayır'dan Suat Kemal Yetkin'e Mektuplar, Şiir ve Sanat Anlayışı Üzerine Rıza Tevfik'ten Ali İlm'i Fani'ye Bir Mektup, Tahir Olgun'un Edebi Mektupları ve Çilehane Mektupları, Tanpınar'ın Mektupları, Ziya'ya Mektuplar, Ali'ye Mektuplar, v.s. gibi pek çok eser kazandırmıştır. Elinizde bulunan Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi isimli bu eser de, birçoğu edebiyatçı olan kalemlerin birbirlerine yazdıkları mektupların tasnifiyle teşekkül etmiş bir çalışmadır. Kitapta, başta Tevfik Fikret'in, ekseriyeti dönemin edebiyat âleminin tanınmış simaları olan dostlarına, tanıdıklarına yazdıkları mektuplar olmak üzere, dostlarının yahut tanıdıklarının Fikret'e yazdıkları ile bu şahısların birbirlerine gönderdikleri mektuplar yer almaktadır. Her üç grupta yer alan mektuplar okunduğunda görülecektir ki, bunların büyük çoğunluğu Tevfik Fikret merkezi etrafında dönen mektuplardır. Yani ya Fikret'in bizzat yazdıklarıdır yahut Fikret'e yazılmışlardır veyahut da Fikret'e dairdirler. Her üç durumda da yakın dönem Türk şiirinin önemli ve etkili bir isminin şahsiyetini, düşüncelerini, bilgi, ilgi ve eğilimlerini ve onun lokomotifliğini yaptığı, edebi şahsiyetini içinde bulunduğu Servet-i Fünun edebiyatı ile yetiştiği, etkilendiği, devrin sosyal, siyasal manzarasını aydınlatıcı mahiyette vesikalardır bu mektuplar. Biz mektupların bu üçlü açılımını göz önünde bulundurarak kitaba Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi ismini vermeyi uygun gördük. Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi'nin yakın dönem edebiyat, kültür ve siyaset tarihimiz üzerinde yapılacak araştırmalar için bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz...
******Hüseyin Yorulmaz

Oktay Aras Kitaplığındaki Hüseyin Yorulmaz, M. Tevfik Fikret Kitapları (59)