Mektuplarım

Yazar : Muallim Naci
İsbn : 9751719488
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 216
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

Edebiyat tarihi araştırmaları bakımından, edebi nitelikli mektupların özel bir öneme sahip oldukları şüphesizdir, bu tür mektuplarda karşılaşılabilecek bazı bilgiler yardımıyla, yapı ve muhteva bakımından karmaşık edebi eserlerin çözümlenmesi kolaylaşacağı gibi, edebi şahsiyetlerle ilgili birtakım şeylerin aydınlatılması da mümkündür. Bu özellikleri dolayısıyla mektuplar edebiyat araştırmalarının yardımcı belgeleri olarak kabul edilebilir. Muallim Naci (1850-1893)'nin, mektup türündeki eserleri arasında bulunan Mektuplar'ının ele alınmasında da, işaret ettiğimiz düşünce ve beklentiler bizi böyle bir çabaya yöneltmiştir, Eser hazırlanırken; 1- Çeviride, metinlerin asıllarına bağlı kalınmış ancak, tecribe, terceme gibi bazı kelimelerin imlasında yaygın olan kullanılışları tercih edilmiştir, 2- Çok gerekli olmadıkça ayın (') işaretine genellikle yer verilmemiştir, 3- Dipnotlarda "yazarın notu" ibaresi dışında kalan açıklamalar tarafımızdan konulmuştur, 4- Kitabın aslındaki sayfa numaraları, çeviri metinde / / biçiminde, gösterilmiştir. Muallim Naci'nin eserinde Arapça ve Farsça kısımların okunmasıyla çevirilerinde, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Rahmi Er, Doç. Dr. Faruk Toprak ile Arş. Gör. Derya Örs'ün yardımlarını gördüm. Kendilerine teşekkür ediyorum,
******