Mekteb-i Sultani

Yazar : Vahdettin Engin
İsbn : 9759244101
Yayın Tarihi : 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 360
Ölçü : 15,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Galatasaraylılar Derneği

"Kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz" düşüncesinin, toplumda ciddi bir tarih tabanına dayanması halinde anlam kazandığı açıktır. Başka bir deyişle toplumsal bilinç ve irfan, toplumun ancak kendi tarihine dayanarak ortaya çıkmaktadır. Rahmetli coğrafya hocamız Macit Arda "Sadece bilinçli sevgi, anlamlı ve değerlidir" derdi. Toplumsal bilincin kaynağı tarih, geçmişteki olay ve değerlerin oluştukları süreçler içinde tüm ayrıntının ortaya konmasını gerektirir. Böylece, "şeytanin ayrıntıda gizlendiği" gerçeği, toplum ve yaşamın değerlendirilmesinden başka, ileriye dönük perspektiflere de olanak verir. Bu sayede toplumsal hedef ve yöntemler saptandıktan başka, girişimlerin başarı şansı da çok artar. İlk kez inşaat alanındaki yatırımlarımızın tarihsel serüvenleri üzerindeki eserleri ile tanıdığım yazarın yabancı (Batı) diller yanında, Osmanlıca ve eski Türkçeye egemen olması, tarih sürecindeki ayrıntılar üzerinde kapsamlı araştırmalar yapmasına olanak vermekte, bilimsel kişiliği de bunların nesnel (gerçekçi) ve güvenilir biçimde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Yukarıdaki açıklamalar, bugünkü Galatasaray Lisesi'nin temelini oluşturan "Mekteb-i Sultani 1868-1923" kitabıyla, Galatasaray topluluğunun ilgili Kurum çerçevesinde gerçek anlam ve kapsamda nesnel (objektif) bir tarih eserine kavuştuğunu düşündürmektedir. Eser, Türk eğitim tarihinde -o günün koşulları içinde- yapılan çok önemli bir atılımın örnek ve deneyimlerini, tüm eğitimcilerimiz, sosyal politikacılarımız, hatta AB kapısındaki siyasetçilerimize birçok yararlı derslerle sunmaktadır. Ayrıca, her yabancı dilin bir insan, bir yeni (ek) kültür anlamına geldiği ve yeni (genel) kültürün (tarih, felsefe, edebiyat) insanın ufkunu bir o kadar genişlettiği, bu çerçevede başkaları ile iletişim olanağını artırarak, özgüven ve özbilincini güçlendirdiği; bu sonuncusunun ise bilinçli (yüksek) vatan ve ulus sevgisi kazandırdığı gerçeği dikkatlerden kaçmamalıdır... Prof. Dr. Doğan Sorguç
******