Mekteb-i Sultani 50. Yıl

Yazar : Abdurrahman Şeref, Mehmed Ziya, İhsan Sungu, Cemil
İsbn : 9789944593373
Yayın Tarihi : 2018
Dil : Türkçe+Fransızca
Sayfa Sayısı : 400
Ölçü : 22,5 x 30 cm
Yayınevi : Galatasaray Eğitim Vakfı
Bahsi Geçen : Mehmet Ziya (İhtifalci)

MEKTEB-İ SULTANİ'NİN, İLK ELLİ YILI
Türkiyemizde binlerce gencin batı düşüncesini, çağdaş bilimi ve yabancı bir dil öğrenerek hayata hazırlanmasını sağlayan bir eğitim kurumunun 150 yıl önceki kuruluş aşamaları bu kitapta anlatılmaktadır. Galatasaray Lisesi'nin 1868'den bu yana geçirdiği 150 , ın ilk elli yılının olaylarını, aşamalarını o yılları yaşamış kişilerin kaleminden aktarıyor olma özelliğiyle bu kitap, herhangi bir tarihçenin ötesinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun XIX. yüzyılın ortalarındaki eğitim arayışlarını ortaya koyan bir belge niteliğindedir.
1481 yılında, II. Bayezid tarafından kurulan Galata Sarayı Enderun Mektebi, sonraki yüzyıllarda saraya bilgili insanlar yetiştirme amacıyla varlığını devam ettirirken, 19. yüzyılda bir iyileştirme siyasetinin konusu oldu. Bu çerçevede tıp, hukuk ve mühendislik alanlarında mektepler kurulmuş, ancak bunların uzun ömürlü olmadıkları görülüp Galata Saray Enderun Mektebi'ne yeni bir şekil verme yönüne gidilmişti. 1 Eylül 1868'de Sultan Abdülaziz tarafından kurulan Mekteb-i Sultani, bu doğrultuda Türk eğitim sisteminin en ileri kurumu olarak yerini almıştı.
Abdülaziz'in düşüncesi dönemin büyük devlet adamları Âli, Fuat ve Safvet paşaların çabalarıyla kısa zamanda hayata geçirilmiş, bu atılım Fransız eğitmenlerin de katkısıyla devam ederken Abdurrahman Şeref ve Tevfik Fikret'in örnek çalışmalarıyla Mekteb-i Sultani, 20. yüzyıl başlarında seçkin bir eğitim kurumu olmayı sürdürmüştü.
Bugün, 150 yıl önceki lisemizin ilk yıllarını büyük bir ilgi ve dikkatle okurken, 150 yıllık mirası daha da ileri götürebilme sorumluluğunu da taşıyoruz. Bütün amacımız lisemizi kuruluş felsefesine uygun olarak çağdaş ölçüler ve akılcı batı düşüncesi çerçevesinde daha da geliştirmektir.
Şunu tekrar ifade etmek isteriz ki, Galatasaray Lisesi, her dönemde kuruluş çizgisi korunmuş ve kurumsal kültürünü Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde de devam ettirmiş çok önemli bir kuruluştur. Aynı çizgiyi sürdürmek tarihsel görevimizdir. Hepimiz Galatasaraylılık bilinci ve sorumluluğu içerisinde geleceğe bu açıdan bakmaktayız.
150 yıl önce kurulan bu eğitim ve bilim yuvası, gelecek yıllarda da Türkiyemiz öğrencilerini ve gençlerini aydınlatmaya devam edecektir.
İnan Kıraç
Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı

******.......