Mehmet Ziya (İhtifalci)

Mehmet Ziya Bey, 1866 yılında İstanbul'da doğdu. 1886'da Mekteb-i Sultani'den mezun oldu. Sanayi-i Nefise Mektebi'ndeki öğrenciliği sırasında Maliye Nezareti'nde memuriyete başladı. 1889'da Gümülcine İdadisi'nde öğretmenliğe başladı; ardından Edirne, Tekirdağ, Halep, Konya, Milli İdadilerinde ve diğer idadilerde görev yaptı. 1911'de İstanbul'un tabii güzelliklerini ve tarihi eserlerini tanıtmak ve korumak için kurulan İstanbul Muhipleri Cemiyeti'nin aktif üyelerinden oldu. 1917'de kurulan Asar-ı Atika Encümen-i Daimisi'ne seçildi. Bu görevi vesilesiyle İstanbul'un tarihi eserlerini yakından tanıma ve inceleme fırsatı buldu. Mezar taşlarına varıncaya kadar çeşitli eserlerden notlar aldı. Mehmet Ziya Bey'i İstanbul'da meşhur eden asıl faaliyeti, zor şartlarda halkın moralini düzeltmek ve kendine güvenini artırmak için Türk tarihinin önemli olaylarının veya kişilerin ölüm yıldönümlerinde ihtifaller (anma törenleri) düzenlemesi ve bu toplantılarda konuşmalar yapmasıdır. İhtifalci lakabı da buradan gelmektedir. Mehmet Ziya Bey 1930 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Tarih-i sanayi (1891), Vesaik-i Kadime-i Edebiye (1895), Resimli İlm-i Nebatat (1896), Alem-i İslamiyet (1900), Kariye Camii Şerifi (1910), Bursa'dan Konya'ya Seyahat (1910), Yenikapı Mevlevihanesi (1913), İstanbul ve Boğaziçi (2 Cilt 1920-1928), Siyer-i Nebi (1921)