Mehmet Şeref Aykut

Gazeteci-yazar, siyaset adamı olan Mehmet Şeref Aykut 1874'de Edirne'de doğdu. İlk ve ortaokulu Edirne'de bitirdi. Fransızca, Arapça, Farsça öğrendi. Galatasaray ve Mercan liselerinde okudu. Mekteb-i Hukuk-i Şahaneyi (Hukuk Fakültesini) bitirdikten (1894) sonra avukatlık yaptı. II. Abdülhamit döneminde, İttihat ve Terakki hareketi içindeki çalışmaları yüzünden uzunca bir süre Yemen'de tutuklu kaldı. 1899 yılında Yemen'den kaçarak İzmir'e geldi. İzmir, Ahenk ve Hizmet gazetelerinde yazılar yazdı. Türkçe'nin sadeleşmesi için çalışmalar yaparak, İzmir gazetelerinde bu konu ile ilgili ateşli yazılar yazdı. Daha sonra Manisa'ya, oradan da Edirne'ye (1903) geçti. II. Meşrutiyetin ilanından sonra çıkarmaya başladığı Yeni Edirne gazetesini 1911 yılına kadar sürdürdü. Tercüman-ı Hakikat, Mektep, Maarif, Terakki dergilerinde yazıları yayımlandı. Osmanlı Meclis-i Mebusan'ına Edirne milletvekili olarak girdi. Misak-ı Milli önergesini mecliste okuduğu için, İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'ya sürüldü. Malta'dan dönüşünden sonra TBMM'de Edirne milletvekili (1921 ve 1931) olarak bulundu. Doğup yetiştiği Trakya'nın Osmanlı Devleti'nden kopmaması için çalışmış bir fikir-siyaset adamı ve Türkçülük hareketinin öncülerindendir. Mehmet şeref Aykut, 21 Mayıs 1939'da öldü

Bibliyografya

Bu Devlet Nasıl İdare Olunu? (1910), Cemiyet ve Muhalifleri (1911), Hüdavendigar Valisi Daniş Beyefendi'ye Birinci Mektup (1912), Türkler Yaşayacaktır (1912), Anadolu'da Türk (1913), Edirne Vilayetinden Rumlar Niçin Gitmek İstiyorlar? (1914), Hanedan ve Millet (1923), Bulgarlar ve Bulgar Devleti (1934), İsmet Paşa (1934), Kemalizm Cumhuriyet Halk Partisi Programının İzahı (1936), Mehmet Şeref Aykut 1874-1939 (Cemal Kutay, 1982), Mehmet Şeref Aykut ve İzmir'de İlk Fikir Hareketleri (Hasan Dilan -1996)