Mehmet Şakir Paşa (kabaağaçlızade)

Asker, diplomat, eğitimci (D. 1855, Afyon - Ö. 1919, Afyon). Kabaağaçlızade Albay Mustafa Asım Bey’in oğlu, Sadrazam Ahmet Cevat Paşa’nın kardeşi ve ünlü romancı Halikarnas Balıkçısı’nın (Cevat Şaik Kabaağaçlı) babasıdır. Daha çocukken annesiyle babasını kaybetti, ağabeyi ve kız kardeşi ile birlikte yakınlarının himayeleri altında büyüdü. Askeri liseden sonra Harp Okulu ve Harp Akademisini bitirip 1880’de kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı.
Mehmet Şakir de ağabeyi Ahmet Cevat Paşa gibi hızla yükselerek genç yaşta general oldu. Ordudaki çeşitli görevleri arasında Roma askeri ataşeliği ve 1890 yılında Girit valiliği vardır. Bu görevi sırasında Cevat Şakir doğdu. Bir ara sadrazam olan ağabeyinin yaverliğini yaptı. Sonraki yıllarda Bükreş ve Atina büyükelçiliklerine de bulundu. 1908 yılında ve korgeneral rütbesinde iken kendi isteğiyle emekliye ayrılarak Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) fahri olarak tarih öğretmenliği yaptı. Afyonkarahisar’da satın aldığı çiftlikte, 1914'de bir ramazan günü oğlu Cevat Şakir'in kurşunuyla öldü. Bu ölümün kaza olup olmadığı hâlâ tartışılmaktadır. Cenazesi İstanbul’a götürülerek, Büyükada’da toğrağa verildi. Telif eserlerinin yanı sıra çevirileri de vardır.

Bibliyografya

Yeni Osmanlı Tarihi (beş cilt, ancak ilk iki cildi yayımlandı). Tarih-i İslâm ve Osmanlı (ders kitabı), Sclâhaüin Eyyubî (iki cilt), Selâhattin Eyyubî (oyun), Şakir Paşa Ailesi (Şirin Devrim - 1996).