Mehmet Muzaffer Mecmuası

Yazar : Muallim Naci
İsbn : 9756051264
Yayın Tarihi : Mayıs, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 189
Ölçü : 14,5 x 21 cm
Yayınevi : Kitap Yayınevi

Mehmed Muzaffer Mecmuası, 5 Şevval 1304 tarihinde (26 Haziran 1887) Saadet gazetesinde (sayı:752) tefrika edilmeye başlanır. Eserin tefrikasında bir süreklilik yoktur. Gazetenin 752-756. sayılarında tefrika aralıksız devam eder, daha sonra araya atlamalar girmiştir. Bundan sonra tefrika, gazetenin 758, 760, 762, 764, 769, 772, 776 ve 784. sayılarında devam etmiş, ancak 784. sayının yayımlandığı 12 Zilkade 1304 tarihinde (2 Ağustos 1887) tefrika sona ermiştir. Muallim Naci, gazetenin Mehmed Muzaffer Mecmuası'nın tefrikasının devam etmediği sayılarında Silnihiltü'l-Arab'ın bir kısmını ve bir de ders notlarının bir bölümünü tefrika etmiştir. Mehmed Muzaffer Mecmuası'nın tefrikası sırasında Muallim Naci, daha sonra kitap haline getireceği kısmın yetmiş dört sayfasını yayımlamıştır. Üç yıl sonra 1306'da (1890) kitap haline getirildikten sonra ise doksan sayfa daha ilave etmiştir. Fakat kitap da tefrika gibi yarıda kalmıştır. Mehmed Muzaffer Mecmuası, Muallim Naci tarafından konulmuş bir "ifade-i mahsusa" ile başlar. Bu ifadenin altında 27 Nisan 1303 (9 Mayıs 1887) tarihi vardır. Yazar, sahaflardan aldığı kitapların arasından Mehmed Muzaffer Mecmuası'nı bulur. Bu eser, yazarın söylediğine göre şu bölümlerden oluşmaktadır: Ezhar-ı Efkar, Ezhar-ı Efkar'ın Menşei, Ezhar-ı Efkar'ın Güşilyişi. Böylece eser içinde bir eser olduğunu görürüz. Mehmed Muzaffer Mecmuası'nın içindeki eser, Ezhar-ı Efkar'ın Menşei ve Ezhar-ı Efkar'ın Güşilyişi olarak iki kısma ayrılmaktadır. Eser, bu eserin ilk kısmı olan Ezhar-ı Efkar'ın Menşei bölümüyle başlar. Muallim Naci, irade-i mahsusada Mehmed Muzaffer Mecmuası'nı yayımlayan kişi olan Mehmed Muzaffer'in kim olduğunu bilmediğini, fakat eserin her iki bölümünün de aynı kalemden çıktığından emin olduğunu, eserde Mehmed Muzaffer'den başka imza bulunmadığını, fakat bunların Mehmed Muzaffer'i eserin sahibi yapmaya yetmediğini belirtir…
******