Mehmet İzzet

Toplumbilimci Mehmet İzzet, 1891 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise öğrenimini Galatasaray Sultanisi'nde tamamladı. 1911'de Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından Paris'e gönderildi. Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe öğrenimi gördü. 12 Ocak 1918'de ikinci kez açılan Mekteb-i Mülkiye'ye (Siyasal Bilgiler) ve Mekteb-i Tıbbiye'ye (Tıp Fakültesi) Fransızca öğretmeni olarak atandı. 1920'de Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi felsefe müderris yardımcılığına getirildi. 1924'te profesörlüğe yükseltildi. Bu üniversitede ahlak felsefe tarihi ve içtimaiyat (sosyoloji, toplumbilim) dersleri okuttu. 1927'de hem yakalandığı hastalığın tedavisi hem de Almanya'daki Türk öğrencilerin denetimi için Berlin'e gönderildi. Bu hastalıktan kurtulamayarak 1939 yılında genç yaşta öldü.

Bibliyografya

Ameli Ahlak Mebadisi (1919), Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat (1923), Yeni İçtimaiyat Dersleri (1927), Felsefe Tarihi (1927), Nazari Hesap (Hasan Fehmi ile, 1933), Mehmet İzzet (Coşkun Değirmencioğlu -1987)