Mehmet İzzet (1891-1930) ve Ulusalcı Sosyal Felsefesi

Yazar : Prof. Dr. Mahmut Coşkun Değirmencioğlu
İsbn : 9751729769
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 726
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı
Bahsi Geçen : Mehmet İzzet

Yetiştirdiğimiz büyük adamlarımızın, topluma hizmet edenlerin, onların düşünce, eser ve çalışmalarının, kısaca tüm değerlerimizin, ülkemize ve dünyaya tanıtılmasında büyük ve ciddi faaliyetler içerisinde bulunan Kültür Bakanlığımız, şimdiye kadar Cumhuriyet dönemi düşünürlerimizden Mehmet İzzet'le ilgili, iki kitabın yayınlanmasına öncülük etti. Bunlardan birisi, tarafımızdan hazırlanan ve Kültür Bakanlığımızın Türk Büyükleri Dizisi No: 53'te yayınlanan "Mehmet İzzet" adlı 10 formalık kitapçık, (1987). Diğeri de, yine tarafımızdan, onun sadece makalelerinin bir araya getirilmesinden oluşturulan ve adına "Makaleler" dediğimiz yaklaşık 500 sayfalık eserdi (1989). Birinci kitapçık, bizim Paris-Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde hazırladığımız "Mehmet İzzet" adlı doktora tezimizden yararlanmak suretiyle, Bakanlığımızın belirttiği ölçülere uyabilmek için zorlandığımız ve ancak i O formalık hacme göre telif edebildiğimiz bir eser oldu. İkinci kitap ise, M. İzzet'in sadece şurada, burada yazdığı, yaklaşık 70 makalesinin kısmen sadeleştirilerek bir araya getirilmesinden oluştu. Şimdi ise, bu çalışmaların gerek akademik ve entelektüel çevrelerde ilgiyle karşılanması ve gerekse üniversitelerimizin felsefe ve sosyoloji bölümlerinin ve genç araştırmacılarımızın yoğun istekleri dikkate alınarak, Prof. Dr. Olivier Lacombe yönetiminde hazırladığımız Fransızca tezimizin zenginleştirilmiş tam tercümesiyle birlikte, düşünürümüzün sosyal felsefesini yansıtan "Yeni İçtimaiyat Dersleri" ve "Makaleleri" bir araya getirilmektedir. Mehmet İzzet'le ilgili çalışmalarımızın ve unutulmuş düşünürlerimizin gün ışığına çıkarılmasındaki çabaların ne kadar önemli ve yararlı olduğu basınımızca da, takdirle karşılanmış ve özellikle "Makale"ler adlı kitabın çıkmasından sonra, hemen TRT TV2'de 15.12.1989 akşam saat 19.40'ta, Akşama Doğru, "Kültür Penceresinde" Attila Özkırımlı tarafından, kitabın tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca Milliyet ve Tercüman Gazeteleri, Milli Kültür ve yerlerde de çalışmalarımızın önemi ve yararı üzerinde durulmuştur. ...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Mehmet İzzet Kitapları (4)