Mehmet Candan Akad

Prof. Dr. Mehmet Candan Akad 19 Ocak 1943'te doğdu. 1954 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'ni 1962 yılında bitirdi. Liseden sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı ve buradan 1970 yılında mezun oldu. Daha sonra akademik kariyere giren Akad, 1973 yılında doktor, 1983 yılında doçent ve 1990 yılında profesör oldu. Prof. Mehmet Akad, 1990-2000 yılları arasında görev yaptığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Fakülte ve Yönetim Kurullarında görev aldı, aynı dönemde Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı yaptı. Gene bu dönemde 1992-1999 yılları arasında da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yönetim Kurulunda Fakülteyi temsilen yer aldı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Senatörlük ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı yaptı.    İTO Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Annale ve Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergilerinin bilimsel hakemliğini yaptı. Halen Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kamu Hukuk Bölüm Başkanıdır.           

Bibliyografya

Baskı Gruplarının Siyasi İktidarla İlişkileri (1976.), Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasasının 10. Md.si.( 1984), Genel Kamu Hukuku Ders Notları (1989), Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik Hakkı (1992), Genel Kamu Hukuku (1997), 1982 Anayasasının Anayasa Mahkemesi Kararları açısından İncelenmesi (Doç. Dr. A. Dinçkol ile 1998), Genel Kamu Hukuku Dersleri (Doç. Dr. Bihterin Dinçkol ile 2000), Küreselleşme Olgusu Karşısında Devlet (Yrd. Doç. Dr. Cevat Okutan, Doç. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Doç. Dr. Nihat Bulut ile 2007), Prof. Fr. Mehmet Akad'a Armağan (Kolektif - 2012)