Mehmet Ata

Tarihçi, yazar, gazeteci ve Maliye Nazırı Mehmet Ata 1856 yılında Halep'te doğdu.Yazar Dr. Galip Ataç ile yazar Nurullah Ataç'ın babasıdır. Doğu ve Batı kültürü ile yetişti. Posta ve Telgraf genel müfettişliği yaptı. 1905'te Diyarbakır, 1906'da Erzurum valiliğine atandı. Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmeni, Maliye mektupçusu ve 1908 yılından sonra Islahat-ı Maliye Komisyonu üyesi oldu. 1916 yılında bir hafta süre ile Maliye Nazırlığı yaptı. Ömrünün son yıllarını gazetecilikle geçirdi. "Mefhari" veya "Ata" imzası ile gazete ve dergilerde bir çok makalesi yayınlandı.Arapça, Farsça ve Fransızca biliyordu. Mehmet Ata 1919 yılında İstanbul'da 63 yaşında iken vefat etti. Mezarı Divanyolun'daki II. Mahmud Türbesi bahçesindedir.

Bibliyografya

İzahlı Kıraat (1908), Devleti Osmaniye Tarihi (10 Cilt, Hammer'den tercüme- 1913-1921), İktitaf (faydalanma-okullar için edebiyat antolojisi ve okuma kitabı), Elmenak (almanak-takvim kitabı)

Oktay Aras Kitaplığındaki Mehmet Ata kitapları (2)