Mehmet Ali Laga

Ressam Mehmet Ali Laga 1878'de Trablus'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kuleli'de yaptı. 1898'de Harbiye'den mezun oldu ve Trablus'a gönderildi. 1901'de mülazım-ı evvel, 1904'te de yüzbaşı oldu. 1907'de kolağası olarak İstanbul'a dönen genç subay, Hassa Ordusu Erkânı Harbiyesi'ne atandı. 1908'de Meşrutiyet'in ilanı üzerine Kuleli resim öğretmenliğine verilen Mehmet Ali Laga, 1914 yılına kadar burada pek çok öğrenci yetiştirdi. Balkan Harbi'nde çok yakın arkadaşı Sami Yetik ile beraber Edine Müstahkem Mevkii'nde idiler. Bu dönemde çok zengin ve kıymetli bir askeri koleksiyon meydana getirdiler. 1914'te Bursa, 1919'da Halıcıoğlu idadileri resim öğretmenliklerine atanan Mehmet Ali Laga, 1924'de Binbaşılıktan emekliye ayrıldı ve tekrar Bursa Işıklar Lisesi resim öğretmenliğine gönderildi. Bursa'da pek çok etütler meydana getirdi. Bu arada 1924'ten 1936'ya kadar 12 yıl Galatasaray Lisesi'nde resim öğretmenliği yaptı. Mehmet Ali Laga 1947 yılında vefat etti. 1935 yılı Galatasaray mezunlarının 50. yıl albümünden bir pasajdan Mehmet Ali Laga'yı tanıyalım: "Tanınmış ressam Mehmet Ali Laga okulda resim hocası idi. Resimhane salonunun bu hevesli çocuklara tahsisini sağlayan bu değerli hoca çocuklarla yakından ilgilenirdi. Onlar üzerinde emeği inkâr edilemezdi. Bunun nişanesi olarak, bu çalışmaları karşılığında ne mektep idaresinden ne de çalıştırdığı öğrencilerden ek bir ücret almayan hocalarına, öğrenciler kendi aralarında topladıkları para ile (karınca kararınca) aldıkları bir dolma kalemi hediye ederek şükranlarını ifade etmişlerdi...'

Bibliyografya

Ressamlarımız (Sami Yetik, 2 Cilt - 1940), Asker Ressamlar ve Ekoller (Nüzhet İslimyeli - 1965), Mehmet Ali Laga (Halkbank Sanat Galerisi - 1991), Mehmet Ali Laga 1878-1947 (Burak Filateli Kültür ve Sanat Galerisi - 1997), Asker Ressamlar Kataloğu (İlkay Karatepe - 2001)

Oktay Aras Kitaplığındaki Mehmet Ali Laga kitapları (2)