Mehmet Ali İrtemçelik

Mehmet Ali İrtemçelik 17 Mart 1950'de İstanbul'da doğdu.  Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1975'de başladığı Dışişleri Bakanlığı kariyerinde, sonraki yıllardaki görevleri arasında, Chicago Başkonsolosluğu'nda Muavin Konsolosluk (1977-1980), Kabil Büyükelçiliği'nde Başkâtip ve II. Kâtip (1980-1982), Dışişleri Bakanlığı Merkez Çok Taraflı İlişkiler Dairesi'nde Şube Müdürlüğü (1982-1984), B.M. Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde Başkâtip ve Müsteşar (1984-1988), 1988-1991 döneminde bakan danışmanlığı (1989'dan itibaren elçi sıfatıyla), 1991 yılında yine elçi sıfatıyla Başbakan danışmanlığı bulunmaktadır. 29 Kasım 1991 – 31 Temmuz 1995 tarihleri arasında Amman Büyükelçiliği, 31 Temmuz 1995 – 3 Kasım 1997 Sofya Büyükelçiliği yapmıştır. Sofya Büyükelçiliği'nden sonra 11 Ocak 1999 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı'nda ikili siyasi ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 21. dönemde ANAP İstanbul milletvekili sıfatıyla TBMM'de bulunmuş, 57. Hükümet'te 28 Mayıs 1999 – 6 Mayıs 2000 tarihleri arasında AB Meseleleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak yer almıştır. Milletvekilliği esnasında TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi TBMM Delegasyonu Üyesi olmuştur. 16 Ekim 2003 tarihinde Berlin Büyükelçiliği'ne atanmış olup, görevi 2008 yılının Mart ayında Ahmet Acet'e devretmiştir. 10 Haziran 2008'den itibaren Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine getirilmiştir. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Bibliyografya

İnci Avcısı (Nuriye Akman - 2001), Avrupa'nın Askerle Kavgası (Erol Manisalı - 2006)

Oktay Aras Kitaplığındaki Mehmet Ali İrtemçelik kitapları (1)