Mehmet Akif

Yazar : Nurettin Topçu
Yayın Tarihi : Mart, 1970
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 119
Ölçü : 14 x 19,5 cm
Yayınevi : Hareket Yayınları

Hurafelerle tantanaların vatanı olan doğu dünyasında, yaldızdan ve yalandan gıdalanmış dimağlar, nice zamanlar Akif'i, alelade bir nazımcı olarak tanıdılar. Bu ülkenin biraz insaf sahipleri ise onu nihayet bir şair yapabildiler. Ondaki büyük idealisti tanıtacak ruh doktoruna, Doğumuzun zevkperest edebiyat üstatları arasında rastlamak elbette kabil olamazdı. Akif'de asıl büyük olan idealizminin tahlilini yapacak felsefi düşüncenin henüz hayata kavuşmadığı bu topraklarda, büyük ruhun sahibine "softa" diyenler de az değildi. Çünkü bin yıllık bir tarihin ufukları arkasına sinen Haçlı çocuklarının gerçek simasını bize tanıtan o olmuştu. Bir nesli bulanık rüyasından uyandırmak için, onun küremizde ebedi akisler yaratan sesini boğmak gayesiyle ölümünden sonra milliyetçiliğinin karşısına komünistlik, ahlakçılığının karşısına masonluk cereyanları dikildi. İdeali olan karakter vatanında tasavvur ettiği gençliğin simasını "Asım"ın portresinde çizen vatansever sanatkar, hüsranla sürünen muhteşem bir mazinin mirası yaşatmak için, sanki beyhude bir ömür harcadı...
******