Medrese Hatıraları

Yazar : Muallim Naci
İsbn : 9789758988938
Yayın Tarihi : Haziran, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 176
Ölçü : 13 x 21 cm
Yayınevi : Hece Yayınları

Muallim Naci, Türk edebiyatının önemli yazar ve şairleri arasında olmasına rağmen, ne yazık ki edebiyatımızda bugüne kadar yeterince üzerinde durulmamış ve beylik ifadelerle (eskinin savunucusu gibi) anılır olmuştur. Bu durum ne yazık ki bir yazar ve şair için acı verici bir şey olsa gerek. Çeviri eserleriyle birlikte elliyi aşkın eseri olan Naci, rüştünü ispat etmiş bir aydınımızdır. 43 yıllık kısa bir ömre ve dar bir çevrede yaşamasına rağmen onca eser kaleme alarak kendini edebiyat dünyasına kabul ettiren Muallim Naci, aynı zamanda gazete ve dergi yayıncılığında da ülkemizde bir ekol olmuştur. İstanbul'da 9 yaşına kadar kalış, sonra babanın ölümü nedeniyle dayı memleketi Yanya'ya gidiş, orada düzenli-düzensiz eğitim görmeler, sonra yardımcı muallim olarak 17 yaşında görev almalar ve sonunda Sait Paşa'nın elinden tutmasıyla İstanbul'a tekrar dönüşle birlikte edebiyat dünyasında yer almalar... Bunların yanı sıra Sait Paşa'yla birlikte giderek Anadolu'nun birçok yerini görmesi Muallim Naci'nin gelişimine önemli katkılarda bulunur. Bu süreç içerisinde eksik kalan tek husus, Muallim Naci'nin Berlin'e büyükelçi olarak atanan Sait Paşa'yla birlikte gitmemesidir. Sait Paşa, Muallim Naci'ye çoğunlukla destek olmuş, fakat buna rağmen bilmeyerek de olsa onun gelişimine engel de olmuştur. 1883 yılında Muallim Naci'nin Ahmet Mithat Efendi'nin yayınladığı Tercüman-ı Ahval'in edebiyat kısmını yönetmeye başlaması, o dönem Türk edebiyatında dikkate değer bir husustur. Bu dönemde yayınladığı yazılarla Türk edebiyatının önemli olaylarına ışık tutmuş ve edebiyatımızda ilk defa bir edebiyat tartışması büyümüş büyümüş ve koca bir alev topuna dönmüştür. Ne yazık ki bu alev topu, Muallim Naci'nin elinde patlamış ve ona oldukça acı sonuçlar tattırmıştır. Bu çalışmamızda Naci'nin Medrese Hatıraları'yla Yazmış Bulundum adlı eseri bir arada sunulmaktadır…
******