Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları II Borçlar Hukuku - Miras Hukuku

Yazar : Dr. M. Kemal Oğuzman
Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 305
Ölçü : 16,5 x 23 cm
Yayınevi : İ.Ü. Hukuku Fakültesi

İstanbul Üniversitesi! Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve İmtihan ''Talimatnamesine göre Medeni Hukuk dersi "Pratik Çalışma" yapılması mecburi dersler arasındadır. Bu, çalışmalarda kullanılacak malzemenin, önceden öğrencinin eli altında bulunması, sınırlı olan çalışma saatlerinde zaman kaybını önlediği gibi, öğrencilere de düşünme ve hazırlanma imkânını vermektedir. Bundan başka, pratik çalışma saatlerinin sınırlı olması, çok sayıda konunun incelenmesine imkân vermemektedir. Öğrencilerin bu saatler dışında da kendi kendilerine aynı tarzda çalışmaları, hem iyi yetişmeleri hem de yazılı imtihana hazırlanmaları bakımından faydalı hatta lüzumludur. Zira diğer pratik çalışma mecburiyeti bulunan dersler gibi Medeni Hukuk dersinde ders yılı sonunda hem yazılı hem sözlü imtihan yapılır. Yazılı imtihanların gayesi öğrencilerin bilgilerini olaylara uygulama kabiliyetlerini ölçmektir. Bu sebeple de bu imtihanlarda ya bir meselenin çözülmesi veya bir mahkeme kararının incelenmesi istenmektedir. Bir öğrenci kendi kendine ne kadar çok pratik çalışma yaparsa mesele çözmek veya karar incelemek hususunda o derece meleke sahibi olur, Öğrencinin böyle bir çalışma yapabilmesi ise, bu hususta gerekli malzemenin elinin altında bulunması ile mümkündür. İşte "Borçlar Hukuku ve Miras Hukuku Pratik Çalışmaları" adını taşıyan bu kitap Fakültemizin (B) grubu öğrencilerinin bu gruptaki Medeni Hukuk dersi bakımından yukarıda belirtilen ihtiyaçlarını karşılamak gayesi ile hazırlanmıştır, Genç arkadaşlarımızın yetişmesinde bir parça yardımı olursa, bu bizi fazlasıyla memnun edecektir.
******