Medeni Hukuk Genel Prensipler - Kişinin Hukuku 1. ve 2. Kitaplar

Yazar : Prof. Dr. Bülent Köprülü
Yayın Tarihi : 1979
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 674
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk 1-2. Kitaplar, Genel Prensipler - Kişinin Hukuku (Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler) adını taşıyan bu kitabım, 1970 -1971 yılında yayınladığım Medeni Hukuk, 1- 1. Kitaplar (Genel Prensipler - Kişinin Hukuku - Aile Hukuku) isimli kitabımın Aile Hukuku dışında kalan kısmının geniş ve ayrıntılı olarak yeniden kaleme alınması suretiyle hazırlanmıştır. Bu durum kitabın bir 2. bası olması özelliğini hayli aşmış bulunduğundan, kitapta bu niteliği belirtmeği gerekli görmedim. Kaldı ki aradan geçen dokuz yıl kadar bir süre içinde incelediğimiz konulara ilişkin olarak yürürlüğe katılan yeni kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve öğretim ve uygulama alanındaki büyük gelişmeler, bu konuda önemli değişikliklerin oluşmasına neden olmuşlardır. Kitap yayınlamanın temel maddesel öğesini oluşturan kâğıdın süresinde yeteri kadar sağlanamaması, buna ek olarak baskı olanaklarında ortaya çıkan beklenmedik güçlükler gibi, elde olmayan nedenlerle Aile Hukuku kısmının yayınlanmasını şimdilik ertelermiş bulunmaktayım. Çalışmalarımda, kitabın hacmini gereğinden fazla genişletmeye yönelmeden, olanak ölçüsünde teorik ve pratik bakımdan öngörülen yararın sağlanması konusunda özen göstermeğe gayret sarfettim. Kitabımın asıl amacı, öğrencilerimin gereksinimlerinin karşılanması olmakla birlikte, uygulama alanında çalışanlara da yararlı olabileceği düşüncesini, bir temenni olarak taşımaktayım. Bu amaç ve düşünceme ulaşabilmiş isem, kendimi mutlu sayacağım. Kitabımda görülecek eksiklikler, elde olmayan nedenlerle gözden kaçmış bulunan baskı - dizgi hatalarının hoşgörü ile karşılanmasını dilemekteyim.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Bülent Köprülü Kitapları (2)