Meclis-i Mebusan ve Ayan reisi Ahmed Rıza Bey'in Anıları

Yazar :
Yayın Tarihi : Temmuz, 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 88
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : Arba Yayınları
Bahsi Geçen : Ahmet Rıza

Babam beni Paris'e ziraat tahsiline göndermişti. Üç sene sonra imtihanlarımı geçiyordum. Babamın vefatı haberini aldım. İstanbul'a dönüşümde kendime bir iş aradım. Kimse beni ne çiftliğine aldı, ne de bir sermaye koyarak bir çiftlik işletmek istedi. Nihayet hiç arzu etmediğim halde hükümet işine girmeğe mecbur oldum. Ziraat Nazırı Arap Hakkı Paşa'ydı: Nezarette bana bir iş olmadığını söyledi. Fransa'da bir ziraat üniversitesi ve üç büyük ziraat mektebi var, her sene yüzden fazla talebe çıkıyor, hepsi de iş buluyor. Bizim memleketimizde ise ziraata dair bir şey yapılmadığı ve yapılacak birçok iş bulunduğu halde kendi parasıyla tahsil etmiş, gelmiş bir adama iş yok deniliyor. Maarif Nezaretine müracaat ettim 2400 kuruş maaşla bana Bursa'da lise müdürlüğüyle kimya dersini verdiler. Kabul ettim. Bursa Maarif müdürü Veli Efendi namında bir sarıklı idi. Sekiz ay sonra Nazır Münif Paşa benden memnun kalarak üç bin kuruş maaşla Bursa Maarif Müdürü yaptı. Bir de ders verdi. Bir buçuk sene zarfında devlet işlerini yakından gördüm. Bu işlerin ne kadar berbat olduğunu ve bu gidişle maarife değil, hiç bir şeye hizmet etmenin mümkün olamayacağını anladım. Paris'e giderek oradan şikâyetimi dile getirmeyi düşündüm. İmtihanlar olmuştu, izin istedim. İstanbul'a geldim. Münif Paşa'ya "Bana bir ay izin veriniz. Ben bu izin süremi Paris'teki sergiye ayıracağım. Bir engel yok ya" dedim. "Nasıl yok! Siz fermanlı memursunuz, Saray'dan izin almak lazımdır. Bilmem kimler de gideceklerdi. Sergi Revolution tarihine tesadüf ettiği için Saray kuşkulanıyor. Bu böyle kalmaz geçer, siz gene Bursa'ya gidiniz, iki ay sonra ben size izin veririm, o vakit gidersiniz" dedi. Bir hafta, on gün bekledim. Nihayet Nazır'a: "Benim Sarayla alışverişim yok. Benim amirim sizsiniz, size söylüyorum" dedim. Bir mektupla istifamı gönderdim. Bir ay geçti bir gün sefaretten bir mektup aldım. "Bankada namınıza gelmiş bir para var, gidip alınız" diyordu. Bursa'da Maarif Müdürü iken Kız Ortaokulu mezarlık içinde bir odadan ibaret, kötü bir yerdeydi…
******