Mecelle-i Umur-ı Belediyye Cilt 3

Yazar : Osman Nuri Ergin
İsbn : 9757580503
Yayın Tarihi : 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 465
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Bel. Kültür İşleri

Mecelle-i Umur-ı Belediyye için adeta bir "Kırk Ambar" dense yeridir. Osman Nuri Ergin'in bu kitabı, sadece isminin çağrıştırdığı alanla sınırlı kalmayıp, kültür, sanat, siyaset, iktisat ve medeniyet tarihiyle ilgili derin ve çok zengin bilgileri mukayeseli olarak istifademize sunan, fakat ne yazık ki genç nesillerin ve özellikle idarecilerimizin hakkıyla değerlendiremedikleri son derece önemli bir eserdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi olarak, bizden önceki dönemde planlandığı halde yayımlanması bir türlü gerçekleştirilemeyen bu eseri, yeni harflere aktararak kültür hayatımıza yeniden kazandırmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Mecelle-i Uıııur-ı Belediyye'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanıyor olmasını anlamlı kılan başka sebepler de var. Bunlardan ilki, Osman Nuri Ergin'in tam 46 yıl süreyle İstanbul Belediyesi ve İstanbul Vilayeti 'ne hizmet etmiş olmasıdır. Neredeyse yarım asır süren memuriyet hayatının son 22 yılında Belediye'de ve Valilik'te bugün "Genel Sekreterlik" olarak ifade edebileceğimiz "Mektupçuluk" görevlerinde bulunan Osman Nuri Ergin, son görevi olan "Vilayet Mektupçuluğu"ndan yaş haddi sebebiyle emekli olmuştur. Dikkat çekmek istediğim bir başka sebep ise, Osman Nuri Ergin'in hayatı boyunca binbir zahmetle edindiği ve çoğu yazma 11.000 kitabını İstanbul Belediyesi'ne hibe ederek Atatürk Kütüphanesi'nin kurulmasına öncülük edenler arasında yer almasıdır. Bütün bunlar göz önüne alındığında, bugüne kadar sadece eski yazı okuyabilen az sayıda araştırmacının istifade edebildiği bu eserin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı'nca kültür hayatımıza yeniden kazandırılmasının, Osman Nuri Ergin'in aziz hatırasına karşı da gecikmiş bir kadirşinaslık olacağı düşüncesindeyiz. Türkiye'de belediyecilik alanında ilk ve en kapsamlı eser olan Mecelle-i Umur-ı Belediyye'yi yeni harflere aktarmak için daha önceleri başka kurum ve kuruluşlarca birkaç teşebbüste bulunulmuşsa da, eserin gerek çok hacimli olması, gerekse dil, yazı, dizgi, düzenleme...
******Osman Nuri Ergin