Mazhar Osman Uzman (1884-1951)

Yazar : Kolektif
Yayın Tarihi : 1972
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman, 20 sene önce ruhunun sevk ve idare ettiği bedenini terk etti. Hatıralarını tanıyanlara değil, ismini işitmeyen ve duymıyanlara faydalı olabilir diye birşeyler takdimini en yakınının alîcenab ilgisi ilhamları ile, talebesi ve dostları bir araya gelerek düşünce ve benliklerine tesir bırakmasının şevkiyle ruhî akislerine tercüman olmak istediler ve şahsında toplanan ihtisaslarını bildirdiler.
Rahmetli Dr. Mazhar Osman mektebini kurdu. Ondan feyz alanların müsbet düşünceleriyle bıraktığı yerden ileri götürmekle meş-gûl oldukları bir hakikat. Peki bu broşür niye ve kime?
Genç nesillere şunu duyurmak istiyoruz :
Bu dünyada herşey boş, ama çalışmak beyhude değil, çalışan hiçbir şeyden mahrum kalmaz. İşte misâli:
Mazhar Osman’ı unutturmayan kendi çalışmasıdır. Onun daima hayatında maddî ve ruhî faydalarına ilerleyici çalışması müessir olmuştur, ciddi çalışmasına hiçbir şey mâni olamamıştır. İşte sonucu bu vesile ile tekrarladık.
Aramızda Mazhar Osman çalışma örneği olarak sağolsun.
Onun etrafından ayrılmıyalım.
Öğrencileri ve arkadaşları adına Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER

******