Mazhar Osman Usman

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman 1884 yılında Dedeağaç'ın Sofulu kasabasında doğdu. İlk ve orta tahsilini Kırklareli'nde yaptı. Üsküdar İdadisi'nden mezun olduktan sonra 1904 yılında "Askeri Tıbbiye" okulunu, yüzbaşı rütbesiyle bitirerek doktor olan Mazhar Osman, "Gülhane Askeri Hastanesi Akliye Servisi"nde öğretmen yardımcılığına başladı. 1908 yılında Berlin ve Münih'e giderek nöroloji ve psikoloji dallarında uzmanlık eğitimi aldı. 1909 yılında kısa bir süre Mekteb-i Sultani'de okul doktorluğu yaptıktan sonra tekrar Gülhane'ye dönen Usman, 1914'te Haseki'deki "Akıl Hastalıkları Müşahedehanesi"nin başhekimi ve müdürü oldu. Daha sonra Haydarpaşa Askeri Hastanesi akliye ve asabiye mütehassıslığına getirildi. Mazhar Osman, Bakırköy'de bulunan ve terk edilmiş bir kışla olan "Reşadiye Kışlası"nın bulunduğu araziye 1927 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni kurdu. Mazhar Osman, hastanede uzun süre başhekimlik görevinde bulundu. 1933'te İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Kliniği'ne Ordinaryüs Profesör olarak atandı. 1941'de başhekimlik görevini bıraktı ve emekliye ayrıldığı 1952'ye kadar öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Türk Nöro-psikiyatri Cemiyeti'nin yanı sıra; "İçki İle Mücadele Cemiyeti", "Yeşilay Cemiyeti' gibi sağlık derneklerinin kurucusu olan Usman çeşitli mesleki eserler yazdı. Hamburg Akıl Hastalıkları Derneği, Fransız Nöroloji Derneği, New York Nöroloji Akademisi gibi yurtdışı sağlık kuruluşlarının onur üyeliklerine seçildi. Türkiye'de ilk kez seroloji, nöro-patoloji, deneysel psikoloji laboratuvarları oluşturulmasında önemli rol oynadı.  Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Usman1961 yılında İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Ameli ve Muhtasar Emrazı Asabiye (1915), Tababeti Ruhiye (1926), Akıl Hastalıkları (1928), Sıhhat Almanakı (1933), Keyf Veren Zehirler (1934), Psychiatria (1944), İstanbul Seririyatı Mazhar Osman'a İthaf (1952), Mazhar Osman Uzman (Süheyl Ünver - 1972), Mazhar Osman (Doç. Dr. Sefa Saygılı - 1998), Mazhar Osman Kapalı Kutudaki Fırtına (Liz Behmoaras - 2001), Mazhar Osman ve Türkiye'de Nöro-şirürjinin Doğuşu ( Sait Naderi - 2004), Mazhar Osman ve Dönemi Mecnunları - Mekânları - Dostları (Dr. Şahap Erkoç, Prof. Dr. Olcay Yazıcı - 2006), Elbet Sabah Olacaktır (Hıfzı Topuz - 2012)