Masonluk

Yazar : Mithat Gürata
Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 148
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Savaş Matbaacılık

Masonluk birçok kişiler için bir meçhuldür. Bu yüzden de zaman zaman yersiz, haksız, insafsız tarizlere, hattâ hücumlara uğramıştır. Bunun başlıca nedenleri bu tarizleri ve hücumları yapanların Masonluk hakkındaki bilgisizlikleri, Masonların ise Masonluğu tanıtacak davranışlardan uzak kalmalarıdır. Oysa Amerika'da ve Avrupa'da Mason Dernekleri dergiler çıkarmakta, ciddi yayın organlarında makaleler yayınlamakta, radyolarda konuşmalar yapılmakta, Masonluğun ne olduğu tarafsız bir şekilde anlatılmaya çalışılmaktadır. Bazıları ise Masonluğu bu türde açıklamaya karşıdırlar: Bunlara göre dış âlemde yerleşmiş olan cahilane hücumlara karşı Masonluğu savunmak faydasız hattâ zararlıdır; tarizlere mukabele etmek ihtirasları arttırır, bu nedenle yapılacak bir şey yoktur. Bence bu, cehalete prim vermektir: Yapılacak şey yangına körükle gitmek değil, kültüre, ahlaka, seviyeye uygun, polemiğe girmeden ve kişileri hedef almadan yapılacak edebi çalışmalar ve bilimsel açıklamalar olmalıdır. Bu kabil açıklamalar günümüzde artık tartışılmaz bir zorunluktur. Fikrini ve kalemini Masonluk aleyhinde kullananlar gene de olacaktır. Masonluğa bu karşı çıkış samimi fikirlere dayanabileceği gibi, sahiplerine sağlayacağı ekonomik yarardan da kaynaklanıyor olabilir. Masonluğun tarihi gayesi, prensipleri gizli değildir. Masonluk Dernekler Kanununa göre kurulmuş bir müessesedir. Masonluğun gizliliği yoktur. Gizli denilen şeyler, ilerideki sahifelerde açıkladığımız semboller ve Mason teşkilatının kuruluşuna esas olan Ahiliğin, çırak, kalfa, usta ayırımını sağlayan, geçmiş zamanlarda uygulanan remizlerdir. Bunlar, çeşitli ansiklopedilerde, kitaplarda, dergilerde zaman zaman yayınlanmak suretiyle açıklanmış olmasına rağmen bunların Masonlar tarafından Mason olmayanlara söylenmemesi bir Masonik teamülden ibarettir. Biz bu çalışmanın içerisinde Mason olmayanların merak ettikleri bazı hususlara, okuyucuyu sıkmamak ve isteyenleri araştırmaya yöneltmek için kısaca yer vermiş oluyoruz…
******