Marksiz'de Örgüt Sorunu Leninist Parti Burjuva Modelinde Bir Örgüttür

Yazar : Mehmet Ali Aybar
Yayın Tarihi : Haziran, 1979
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 199
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm

Bu kitapçık, geçen yıl Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan Leninist örgütlenme konusundaki incelemelerle, (26-30 Ağustos). Moskova ve Pekin yanlısı dergilerin saldırılarına verdiğim yanıtlardan oluşuyor. Bunları yeniden yayınlarken, kimi bölümleri genişlettim. Örgütlenme, sosyalist uygulamanın temel sorunu olduğu halde, bildiğim kadarı ile Marksizm'de teorik bir sorun olarak, ayrıca ele alınmamıştır. Toplumların üretim tarzı ile örgütlenme biçimi arasındaki ilişkiler üzerinde, ne Marx, ne Engels durmuştur. Konuyla Lenin ilgilenmiş, ancak o da soruna sadece pratik açıdan yaklaşmıştır. Önerdiği merkezci, dikeyine hiyerarşili, asker disiplinli parti "model" ini savunmak için, yüzlerce sayfa yazmış olduğu halde, bu örgütlenme biçiminin, sosyalizmle bağdaşıp b:ağdaşmadığını hiç düşünmemiştir. Sosyalizmin uygulanmasında ciddi sorunlar ortaya çıktığı halde, bugün bile, bir ters örgütlenmeden ileri gelebileceği olumsuz etmenler arasında, sosyalizmle bağdaşmayan bir örgütlenme biçimine, sarılınmış olmasının da rol oynayabileceği, teorik bir sorun olarak ele alınmıyor. Oysa bir birinden farklı sosyo-ekonomik yapılara sahip olan ve farklı tarihsel koşullarda sosyalizme geçmiş toplumlarda, aynı rahatsızlıkların belirmesi, ortak bir nedenin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Yarım yüzyılı aşan bir uygulama, Sosyalizmin derin bir bunalım içinde olduğunu gösteriyor: Olayları, "sosyalizmin yükselen bayrağı!" falan gibi sloganlarla, örtbas etmek olanaksızdır. Sovyetler Birliğinde bir Stalin dönemi yaşanmıştır. Otuz yıl süren kanlı bir diktatörlük, XX. Kongrede Kruçef bu kanlı iktidarı örten giz perdesini araladı: Halkların yığınla, yaşadıkları bölgeden başka bölgelere sürülmesi; işçilerin, köylülerin öldürülmesi; kanlı polis operasyonları, siyasal rakiplerin düzmece davalarla yok edilmesi... Benzer olayların sosyalist etiketli öteki ülkelerde de cereyan ettiği biliniyor. Kruçef sosyalizmle asla bağdaştırılamayacak olan bütün bu olayları, Stalin'in sırtına yüklemiş ve bu olguyu tümü ile "kişinin putlaşması" olarak nitelemişti…
******