Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri 2. Cilt 1918-1921 / 1950

Yazar : Nilüfer hatemi
İsbn : 9750801318
Yayın Tarihi : Nisan, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 549
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Yky

1 Kanunusani 1334 [l Ocak 1918] (Salı) Nablus. Yağmur. Şeyh İza'daki sağ cenah (3. Kolordu'nun) (Ebu Şukrim) 'e alınarak, Kubar'daki 19. Fırka süvari bölüğüyle irtibat tesis ve İza'da bir posta terk edildi. 19. Fırka karargâhı Sincil cenubunda (Tel eş Şeyh Ayn) 'a nakledildi. Dümdar mevaziinde başka tebeddül yoktur. 26Y-3,l T Eriha'dan Tayyibe'ye tahrik olundu. Hizme Zeyamiye'deki düşmana topçumuz tesirli endaht etti. EI-Muntar ilerisinde bir düşman keşif koluna bittesadüf üç maktul verdirilerek tard edildi. Maan'a usat taarruzatı çoğaldı. 2 Kânunusani 1334 [2 Ocak 1918] (Çarşamba) Nablus. Mütebeddil. Der Amar'a bir düşman keşif kolu gelip, avdet etmiştir. Şeyh İza şarkındaki postamıza takarrüp eden düşman keşif kolu ateşle tard edildi. Düşman topçusu Birinci Fırka setr kıtaatına fasılalı endaht etti. 61 Y Nablus'a hareket etmek üzere bugün (Sincil) civarında tecemmü etti. Ceba'nın garbında görülen düşman kıtaatı topçumuz tarafından taciz edildi. Ras el Necle garbında keşif kolları müsademesi oldu. 3 Kanunusani 1334 [3 Ocak 1918] (Perşembe) Nablus. Güneş. 61 Y ve 20Y 2T obüs Luban'dan Nablus'a geldi. Düşman 3. Kolordu ve dümdar mevaziine topçu taciz ateşi yaptı. Düşman bir bölükle Cebel-i Haraş'ı badezzabt (Ebu Şukrim) 'i topçusuyla dövüp ilerlediyse de, ateşle tard edildi. Aynı Siniya'ya doğru ilerleyen bir düşman bölüğü ateşle karşılandı. Düşmanın Der Amar'da bir takımı, Şeyh Şaban'da bir ve Şiteyn'de iki bölüğü vardır. 20. Kolordu cephesinde düşman tahkimatla meşguldür. 4 Kanunusani 1334 [4 Ocak 1918] (Cuma) Nablus. Güneş. Mesudiye'ye gidip Erkan-ı Harbiye-i Umumi Reisi Zekt [Von Seckt] ile görüştüm. Birinci Mecidi ile taltif olundum. İki düşman tayyaresi bilmüsademe (Cenin) 'de sukut ettiler. 61 Y, 4/5 Kanunusani, Sekizinci Ordu emrine Nablus'dan (Miske'ye) hareket etti.
******Nilüfer Hatemi

Oktay Aras Kitaplığındaki Nilüfer Hatemi Kitapları (1)