Mantık Dersleri

Yazar : Hasan Ali Yücel
Yayın Tarihi : 1956
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 105
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Maarif Basımevi

Bu kitap, bir ders yılında tatiller çıkarıldıktan sonra kalan zaman içinde, ortalama bir hesapla 25 ders verileceği tahmin edilerek tertiplenmiştir. Mantık, lise son sınıflarının Fen ve Edebiyat kollarında haftada birer saat olduğuna göre bahisler birer dersin konusu olabilecek şekilde bölümlere ayrılmıştır. Böylece yedi bahiste on altı bölüm meydana çıkmıştır. Yazılı vazifeler vermeye ve her bölüme konmuş sorulardan istifade suretiyle müzakereler yapmaya ancak dokuz on ders kalmaktadır ki bu müddet, konusu çok temrin yapmaya muhtaç olan Mantık dersleri için fazla görülemez sanırım. Sınıf kitapları, ancak bir yol göstericidir. Dünya klasik tercümeleri arasında dersimizin konusunu ilgilendiren kitaplar bulunduğu gibi, bunun dışında da Türkçe felsefe eserleri vardır. Düşünme alışkanlığını kazanmak için büyük düşünürlerle beraber düşünmek, hatta ruhça beraber yaşamak, yani onları okumak; bilimde ve felsefede ilerlemenin değişmez kaidesidir. Genç dimağların hakikate susamış tecessüsleri, ancak okumak yoluyla doyurulabilir. Kitap, Felsefe derslerine ait bulunan Müfredat Programı ve halen yürürlükte oran Felsefe Terimleri esas alınarak yazılmış, Milli Eğilim Bakanlığı da onu bu şekilde kabul etmiştir. Müfredat programının bu kısmı aşağıya olduğu gibi alınmıştır: MANTIK Fen ve Edebiyat Kollarında Birer Saat 1 - Mantık nedir? Mantığın konusu, psikoloji ile ilgisi, düşünmenin prensipleri ve bölümleri. 2 - Terimler, çeşitleri, içlem, kaplam, tamlama, sınıflama. 3 - Önermeler, çeşitleri, önermeler arasındaki ilişkiler. 4 - İstidlal ve çeşitleri. 5 - Kıyas, kıyasın şekilleri, kıyasın değerleri. 6 - Matematikte ispat. 7 - Endüksiyon.
******