Maliye Politikası Amaçlar-Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri

Yazar : Prof. Dr. İsmail Türk
Yayın Tarihi : Temmuz, 1979
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 334
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : S Yayınları

Kitabımızı yeniden gözden geçirerek bu kere baskıya verirken aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeğe çalıştık: 1 - Kitabın dil ve içerik yönünden yenilenmesi, okuyucunun anlatım ve bilgi yönünden tazeliğe kavuşturulması, 2 - Eserin gerektiğinden fazla büyümesinin önlenmesi, sunulması zorunlu ve yararlı bilgilerin verilmesi ve bununla yetinilmesi, 3 - Türkiye'de özellikle Maliye Politikası alanında ortaya çıkan güncel konuların ayrıntılara boğulmadan, kitapta yer alması, Kitabın bir an önce yayınlanabilmesi, beni baskı altında tutan ve bir öğretim üyesi için tatminlerin en büyüğü olan okuyucu talebi sayesinde mümkün olmuştur. Kitabı yayınlama külfetini üzerine alan S Yayınlarına ve her türlü baskı işini titizlikle yapan Sevinç Matbaasına yürekten teşekkür ederim. Bütün, çalışmalarımda olduğu gibi bu çalışmamda da bana her türlü desteği sağlayan çok değerli eşim Muazzez Türk'e borcum her türlü teşekkürün üstündedir. Kitabın okuyucuya yararlı olmasını dilerim.
******