Malazgirt Savaşını Kaybeden IV. Romanos Diogenes (1068-1071)

Yazar : Prof. Dr. Semavi Eyice
Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 167
Ölçü : 12 x 19 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

"Sultan [Alp Arslan] : 'Zelil düşen bir kavmin büyüğüne karşı merhametli olun' [hadis'i] ile cevap verdi. Onun, kâfir bir düşmana karşı bile gösterdiği bu şefkat, inancının kuvvetinden doğuyordu". Aksarayi… Malazgirt savaşında, Selçuklu ordusu karşısına çıkan ve burada yapılan çarpışmada yenilerek esir düşen Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes hakkında tarihlerimizde rastlanan bilgiler çok azdır. Bu ufak çalışmamızda, Malazgirt savaşını kaybeden Romanos'un hayatı, şahsiyeti ve sonu hakkında genel bir derleme meydana getirmeği düşündük. Bunun için de Bizans kaynaklarından veya Bizans tarih ve medeniyeti hakkındaki yazı ve yayınlardan faydalandık. Aslında böyle bir araştırmanın bir tarihçi tarafından yapılması gerekirdi. Biz, ihtisas sahamızın dışına çıkarak, ihmal edilen bu konu üzerinde bir deneme yaptık. Bu küçük yayınımız ne Bizans İmparatoru IV. Romanos'un tam bir biyografyası, ne de Malazgirt Savaşının askerlik bakımından incelenmesidir. Biz burada sadece Malazgirt savaşını kaybeden IV. Romanos Diogenes'i genel bir şekilde tanıtmayı ve bu vesile ile bu olayın karşı taraftan yani Bizans'tan "görünüşünü" özetlemeyi düşündük.
******