Makina Elemanları Cilt V

Yazar : Şefik Okday
Yayın Tarihi : 1975
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 400
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Matbaa Teknisyenleri Basımevi

Konutlar, çeşitli fabrika ve endüstri kolları, su, gaz ve akaryakıt isale hatları, kuvvet santralları gibi pek çok yerlerde boru ve armatürlerle karşılaşılır. Değişik boylarda ve çeşitli malzemelerden yapılan boru ve armatürler, inşaat, su, kimya, gemi, makina ve başka branşlarda çalışan mühendisleri ilgilendirirler. Bu nedenle bu mühendisler gerek projelerin hazırlanmasında ve gerekse pratik uygulamada boru ve armatürler hakkında bilgi sahibi olmak zorunluğundadırlar. İnşaat ve su mühendislerinin armatürlerin teknik detayları üzerine yeteri kadar eğilemedikleri, makina mühendislerinin de armatürlerin bağlanacağı yerlerin saptanmasında ve basit hidrolik hesaplarda güçlüklerle karşılaştıkları bilinmektedir. Bu kitabın amacı yükseköğrenimini yapan gençlere yardımcı olmaktan başka "Boru ve Armatürlerle" çalışan bütün mühendislerin problemlerini çözmede yardımcı olmak, hiç olmazsa kendilerine yol gösterebilmektir. Kitabın yazılışında bilgi vermek, teknik yayınlar yollamak nezaketinde bulunan mühendisler ve fabrikalara, kitaptaki birçok resmi gayet düzgün olarak çizen Müh. H. Yetimoğlu ve İsmail Hantal'a, kitabı büyük bir titizlikle hazırlayan Matbaa Teknisyenleri Matbaasındaki arkadaşlara derin teşekkürlerimi sunarım.
******