Makina Elemanları Cilt I

Yazar : Şefik Okday
Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 460
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Kutulmuş Matbaası

Kitabımın birinci cildinin ilk baskısını 1950 de, ikinci baskısını genişletilmiş olarak 1959 da çıkarmıştım. Bu defa üçüncü baskısını daha da genişletilmiş olarak ve içine birçok yenilikleri de alarak çıkarabilmekle bahtiyarım. 1959'daki ikinci baskının önsözünden şu satırları tekrarlamak isterim: "Makina Elemanları öğretmeni bulunduğum İstanbul Yıldız Teknik Okulu Makina Şubesine uygun bir ders kitabı hazırlarken, bunun aynı zamanda pratikte çalışan Mühendis ve Teknisyenlerimize de eski bilgilerini harlatacak, bazı yenilikleri bildirecek ve her gün karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardım edebilecek mahiyette olmasına gayret ettim. Bu sebeple mevcut bir ecnebi eseri tercüme etmeyip, birçok eserler, broşür, katalog ve makalelerden faydalanarak kitabımı tertipledim. Kitabın temiz, tertipli ve evsaflı bir kâğıda basılmış olarak çıkabilmesi için de ağır mali külfetleri üzerime aldım". Aralıksız olarak 26 sene MAKİNA ELEMANLARI hocalığını yapmış oluğum Yıldız Teknik Okulundan (bugünkü İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden) dört sene evvel emekliye ayrıldıktan sonra III. ve IV. cildin çalışmalarına hız verdim; bunları 1972/73 senelerine yetiştirebileceğimi ümit ediyorum. Kitabımın ikinci baskısı sırasında ilk iki bahsi hazırlamış olan Yük. Müh. Nihat Saydam'a, bu defaki çalışmalarımla çok yakın olarak ilgilenen Prof. Bedii Ilgım, Yük. Müh. Mücteba Sunay, halefim Müh. Suat Çakmak'a, bana çok değerli dokümantasyon vererek kitabımın tashihinde de büyük yardımı dokunan Müh. Hasan Şemsi'ye, pek çok resimlerimi büyük dikkatle çizen mühendis namzedi Aykut Karaoğlu ve Remzi Sulayıcı'ya ile kitabımı titizlikle hazırlayan Kutulmuş Matbaasına, bana katalog, broşür, teknik neşriyat ve resim yollayan Türk Standartlar Enstitüsüne, çeşitli fabrikalar ve mühendislere teşekkür etmeyi borç bilirim. I
******